Gå til indhold

Per Svenningsen

Syddansk Universitet

Per Svenningsen

Fagområde

Fysiologi

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

En række sygdomstilstande, som f.eks. sukkersyge, kan påvirke filtrationsbarrieren i nyren således, at den bliver gennemtrængelig for proteiner (æggehvidestoffer). Dette fører til, at proteiner, der normalt er afgrænset til blodbanen, bliver udskilt i urinen. Samtidig med dette ses ofte, at nyren tilbageholder salt og vand, hvilket fører til en øget mængde væske i vævene (ødemer). Grunden til, at patienter tilbageholder salt og vand, når de udskiller store mængder protein i urinen, er endnu ukendt. I mit speciale viste jeg, at proteinet plasmin bliver udskilt i urinen hos patienter med nyresygdommen nefrotisk syndrom, og at plasmin er i stand til at aktivere en natrium-kanal i nyren, som hedder ENaC. I mit ph.d.-projekt vil jeg undersøge, om der er en årsagssammenhæng mellem udskillelsen af plasmin i urinen og tilbageholdelsen af salt og vand i forbindelse med forskellige nyresygdomme. Derudover vil jeg undersøge, hvordan plasmin kan aktivere kanalen, og da både plasmin og ENaC er til stede i blodkarrene vil jeg også undersøge, om de spiller en rolle her.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

At et protein i urinen kan aktivere en natrium-kanal i nyren skaber en ny forståelse for, hvorfor proteiner i urinen kan føre til, at kroppen tilbageholder salt og vand. Denne nye forståelse vil kunne føre til udvikling af nye behandlingsprincipper hos nyre-patienter.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Et ophold hos Professor Thomas R. Kleyman ved University of Pittsburgh og hos Associate Professor Tianxin Yang ved Univeristy of Utah.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Thomas R. Kleyman er en af verdens førende forskere inden for forskning i ENaC og Tianxin Yang’s gruppe er specialiseret i at udvikle transgene mus.

Hvor længe skal du være væk?

Ca. tre til seks måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Teknikker og metoder, som kan bruges til at undersøge ENaC-kanalens rolle i kroppen nærmere, samt et samarbejde med førende forskere inden for ENaC-feltet.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Den startede primært med de fund, som jeg gjorde i mit speciale.

Ph.d.-projektets titel

Vaskulære og renale effekter af plasmin-stimuleret ENaC aktivitet

Kontaktoplysninger

Telefon: 6550 3719, 5194 3627 (mobil); e-post: psvenningsen@health.sdu.dk

Forskningsinstitution

Institut for Medicinsk Biologi, Afdeling for Fysiologi og Farmakologi,, Syddansk Universitet

Til hvilken institution/land går rejsen?

University of Pittsburgh, University of Utah and Veterans Affairs Medical Center, USA

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015