Asger Lau Andersen

Ph.d.-studerende, cand.polit, 26 år

Asger Lau Andersen

Fagområde

Økonomi.

Forskningsprojekt

Politisk økonomi og finanspolitik.

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Jeg forsker inden for feltet politisk økonomi. Bredt formuleret er jeg interesseret i, hvordan forskellige politiske institutioner og fænomener påvirker den økonomiske politik, der bliver ført, herunder specielt finanspolitikken. Et af mine projekter går ud på at undersøge, om man ved at sikre en højere grad af åbenhed omkring finanspolitikken kan opnå en mere hensigtsmæssig finanspolitik, der udjævner de økonomiske op- og nedture i stedet for at forstærke dem. Et andet projekt går ud på at undersøge sammenhængen mellem politisk polarisering og budgetforhandlingsprocesser i amerikanske delstater. I USA har man i de senere år set en tendens til en større og større afstand mellem fløjene i det politiske liv. Samtidig har mange stater historisk set haft vanskeligt ved at få vedtaget deres budgetter inden for tidsfristen. Projektet undersøger ved hjælp af en større dataindsamling, hvordan den øgede polarisering påvirker delstatsregeringernes evne til at få vedtaget et statsbudget til tiden, og hvad det betyder for indholdet af budgetaftalerne.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

Politisk økonomi kan forklare en masse fænomener, som traditionel økonomisk teori slet ikke behandler. Et godt eksempel er effekten af parlamentsvalg på den økonomiske politik. Rent økonomisk er der ingen som helst grund til, at den økonomiske politik skulle ændre sig umiddelbart op til et valg. Men forskning i politisk økonomi har ikke desto mindre påvist, at mange lande øger de offentlige udgifter eller giver skattelettelser i et valgår. Man er nødt til at forstå, hvilke motiver og interesser de økonomiske beslutningstagere – heriblandt politikerne – har for at kunne forklare sådanne fænomener. Og det er lige præcis, hvad politisk økonomi gør.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Til et ophold ved Harvard University i USA.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Fordi det formentlig er det allerbedste i verden, og fordi der er en masse dygtige mennesker inden for både økonomi og politologi. Det giver en ret unik kombination, som passer rigtig godt til mig.

Hvor længe skal du være væk?

Et år.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

En masse inspiration og erfaring, først og fremmest. Og måske nogle kontakter, som jeg kan få glæde og gavn af senere.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg fulgte et fag i politisk økonomi, da jeg var på studieophold på London School of Economics under min kandidatuddannelse. Det blev jeg fanget af. Det var en tilgang til økonomi og økonomisk politik, som jeg ikke var stødt på før, og som straks fangede min interesse.

Lidt om mennesket bag forskeren.

Jeg bor sammen med min kæreste, og hun skal med på rejsen.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Gentofte, student fra Niels Steensens Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Essays in the Political Economy of Fiscal Policy.

Kontaktoplysninger

Asger Lau Andersen. Telefon: 3532 4425, 2613 5183 (mobil), e-mail: asger.lau.andersen@econ.ku.dk

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Økonomisk Institut

Senest opdateret 09. januar 2015