Gå til indhold

Bjørk Hammer

40 år, lektor, ph.d.

Bjørk Hammer

Fagområde

Fysik og nanoteknologi

Institution

Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi, iNANO

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Jeg arbejder med modellering af de fysisk-kemiske egenskaber af materialers overflader. Det sker ved, at vi i forskningsgruppen udarbejder store computerprogrammer, som afvikles på supercomputere. Med computerprogrammerne beskriver vi de kvantemekaniske kræfter, der virker mellem gas-molekyler og faste stoffers overflader. Det giver os indsigt i, hvorledes materialer påvirkes af de omgivende gasser, og i hvorledes katalytiske materialer påvirker gasserne. Der er tale om grundforskning, så resultaterne er primært opbygningen af et begrebsapparat, dvs. en nyttig sprogbrug og en kategorisering af fænomener.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Vores computermodeller testes løbende op imod forskningsresultater fra eksperimentelle grupper i ind- og udland. Disse sammenligninger viser gang på gang, at det er i detaljen, at årsagen til vigtige fænomener ligger. Et fast stof er ikke bare atomer i en perfekt krystalstruktur. Mange af et fast stofs fysisk-kemiske egenskaber skyldes nemlig i høj grad defekter og urenheder, der er til stede i materialerne og på deres overflader. I disse år søger vi konstant at blive bedre til at inkludere disse detaljer. I takt med at vi opnår en øget forståelse for hvilke bestanddele af et fast stof, der giver specifikke egenskaber, vil vi kunne opstille retningslinjer for, hvorledes nye og bedre materialer fremstilles. Det kan for eksempel være mere katalytisk aktive materialer af interesse for energikonvertering samt kemisk og farmaceutisk produktion. Det kan også være materialer med overflader, der for eksempel gør dem egnede til implantater.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Jeg har altid været fascineret af muligheden for at simulere ”Verden” på computeren udelukkende på basis af fysiske love og uden anvendelse af empiri. Mit forskningsfelt er unikt i denne sammenhæng, idet modellerne faktisk er nøjagtige nok til at give nyttig information om egenskaberne af dagligdagsmaterialer. Jeg nyder stor glæde af det daglige samspil med forskere ved iNANO, Aarhus Universitet, der er med til at spotte nye og interessante retninger for forskningsfeltet.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Hædersgaven vil i stor udstrækning blive brugt på sommerferien, der skal gå til det sydlige Kina, hvor man kan opleve en total solformørkelse i juli 2009. Rådighedsbeløbet vil blive anvendt til at foretage en satsning – dvs. gøre en ’skør’ ting – der måske ikke ville kunne skaffes en bevilling til gennem de sædvanlige kanaler. En mulighed er at ansætte en nyuddannet forsker – en postdoc – til at se på, om de regnestærke grafikkort på moderne PC'er kan bringes til at løse kvantemekaniske ligninger billigere og mere effektivt end PC’ernes regneprocessorer, CPU’er, kan gøre det.

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af EliteForsk-prisen?

Jeg er dybt taknemmelig over at modtage denne hæder. At forske kan lidt vidtløftigt betegnes som at svare på spørgsmål, der knapt kan formuleres med metoder, der dårligt er udviklet. Først længe efter man har gjort arbejdet, vil det stå klart, om det var de rigtige spørgsmål, man fik stillet, og om det var fornuftige metoder, man fik udviklet. Og så er det da ekstra rart at blive mindet om, at det var det!

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Velaja, og sammen har vi tre dejlige skolesøgende børn og en hankat. Jeg spiller lidt motionstennis om sommeren og løber i skoven hele året, da det spreder tankerne så dejligt. Har gennemført en del halv-maraton de sidste par år, dog kun et enkelt på under to timer. Når jeg en gang kommer under 1:40, må næste mål være en maraton.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Sisimiut/Holsteinsborg, student fra Allerød Amtsgymnasium og bopæl i Århus Kommune.

________________

Argumentation for tildeling af prisen

Bjørk Hammer har etableret sig som en af verdens absolut førende teoretikere inden for kvantemekaniske beregninger af overfladeegenskaber. Han yder et imponerende bidrag til udviklingen af grænseområdet mellem faststoffysik og kemi og har en enestående international gennemslagskraft. Bjørk Hammer har opnået en række skelsættende resultater og har for eksempel medvirket til at udvikle beregningsmetoder, der kan tackle de komplicerede kvantemekaniske problemstillinger, der råder for atomer ved og i overfladen af faste stoffer. Han har blandt andet benyttet metoderne til at opstille og teste modeller for bindingsmekanismen mellem katalytiske guldpartikler og deres støttemateriale. Netop guldpartikler er interessante i katalysesammenhæng, da de fungerer ved lav temperatur og dermed er energimæssigt favorable og skånsomme for miljøet.

Bjørk Hammer har en stor videnskabelig produktion med over 100 videnskabelige artikler, hvoraf mange er publiceret i prestigefyldte tidsskrifter som Nature og Science. Han er citeret mere end 7.500 gange. Bjørk Hammer har modtaget flere nationale priser, senest Lundbeck Fondens Yngre Forskerpris i 2007, og han er en hyppig inviteret foredragsholder ved internationale konferencer. Bjørk Hammer har været vidt omkring i verden i løbet af sin karriere og har også udvist mobilitet inden for landets grænser.

Kontaktoplysninger

Lektor, ph.d. Bjørk Hammer. Telefon: 8942 3669 (arbejde), 2965 1415 (mobil); e-mail: hammer@phys.au.dk

Senest opdateret 09. januar 2015