Ebbe Briggs Bødtkjer

Ph.d.-studerende, MD, 25 år

Ebbe Briggs Bødtkjer

Fagområde

Kredsløbs- og nyrefysiologi.

Forskningsprojekt

Forstyrret syre-base balance: Hvordan reguleres pH, og hvilke konsekvenser har det for kredsløbet, når det mislykkes?

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Syre-base forstyrrelser optræder blandt andet i forbindelse med kredsløbslidelser, nyre-, lunge- og stofskiftesygdomme. Normalt holdes surhedsgraden (pH) imidlertid inden for et snævert interval. Det er det overordnede mål med mit ph.d.-projekt at undersøge de mekanismer, som beskytter kroppen mod ændringer i pH, og forstå hvorledes ændringer i pH påvirker funktionen af små blodkar.

Membranproteiner, der formidler transport af syrer og baser over cellemembraner, bidrager i nyrerne til at kontrollere udskillelsen af syre og base i urinen og dermed til at opretholde blodets pH. I blodkarrene regulerer transportørerne pH i de celler (glatte muskelceller og endothelceller), der styrer karrenes diameter. Vi har blandt andet vist, at en bestemt syre-base transportør er nødvendig for at opretholde lokal produktion af signalstoffer, der er vigtige for blodkarrenes funktion.

I mere end hundrede år har man vidst, at lokal forsuring og ophobning af kuldioxid får blodkar til at udvide sig. Det har hidtil været vanskeligt at forklare dette fænomen tilfredsstillende, men det er vores håb, at vi kan bidrage med en nærmere afklaring af den tilgrundliggende mekanisme.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

Hjerte-karsygdom er den hyppigste dødsårsag i den vestlige verden. Blodpropper i eksempelvis hjerne og hjerte kan blokere blodtilførslen lokalt, og i denne situation vil kompensatorisk udvidelse af nabokar være afgørende for, at mindst muligt væv går til grunde. Signaleringen til nabokarrene er blandt andet afhængig af lokal ophobning af affaldsstoffer og heraf følgende forsuring. Det er rimeligt at forvente, at en dybere forståelse af denne proces vil fremme fremtidige behandlingsmuligheder. Andre tilstande som sukkersyge samt nyre- og lungesygdom er præget af mere udbredte forandringer i syre-base status. En bedre forståelse af de tilgrundliggende mekanismer og afledte konsekvenser vil være af betydning for en mere optimal behandling af disse patienter.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Mit rejsestipendium skal bruges til et ophold i Professor Walter Borons laboratorium på Case Western Reserve University i Cleveland i USA.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Professor Walter Boron har gennem de seneste årtier været den dominerende skikkelse inden for udforskningen af pH-regulering. Det er således i hans laboratorium, at en lang række transportproteiner, som bidrager til at beskytte celler mod forsuring, er blevet klonet og beskrevet. Ligeledes eksisterer der i dette laboratorium en række metoder til undersøgelse af, hvorledes celler reagerer på ændringer i det lokale miljø. Under Walter Borons ledelse er der udviklet en metode, der muliggør uafhængig kontrol af pH samt koncentrationen af kuldioxid og bikarbonat. Disse tre faktorer er normalt gensidigt afhængige gennem en kemisk ligevægt, og man har ikke tidligere kunnet ændre den ene uden at påvirke de andre. Den udviklede teknik har således åbnet for helt nye muligheder for at forstå forskellige vævs reaktion på syre-base forstyrrelser.

Fokus i Walter Borons laboratorium har hidtil været på reguleringen af pH i nerve- og nyrevæv. Det er vores ambition at overføre teknikker herfra til studiet af blodkar. Vi forventer at opnå en række spændende resultater ved at kombinere deres store teoretiske og metodiske erfaring inden for pH-regulering generelt med vores erfaring inden for kredsløbsforskning.

Hvor længe skal du være væk?

Seks måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer, at samarbejdet med nogle af de førende forskere inden for mit område vil føre til vigtige videnskabelige resultater og samtidig vil være kilde til ny inspiration, som jeg kan tage med mig hjem til laboratoriet i Danmark.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Min interesse opstod i forbindelse med medicinstudiets undervisning i fysiologi. Jeg blev fascineret af fagets evne til at forklare medicinske og biologiske problemstillinger fra en naturvidenskabelig synsvinkel. Jeg fik tilknytning til det lokale forskningsmiljø og blev stimuleret i min interesse for faget af min nuværende vejleder professor Christian Aalkjær. Jeg startede et 1-årigt forskningsprojekt, som siden er fortsat i mit nuværende ph.d.-forløb.

Lidt om mennesket bag forskeren.

Det er planen, at min kone Donna, der ligeledes forsker inden for kredsløbsfysiologi, og min søn Jonathan (1 år) skal med på rejsen.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Storvorde, student fra Aalborghus Gymnasium og bopæl i Århus Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Na+-dependent bicarbonate transport: the role of NBCn1 in kidney and small arteries

Kontaktoplysninger

Ebbe Briggs Bødtkjer. Telefon: 8942 2803, 5057 3628 (mobil), e-mail: eb@fi.au.dk

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Fysiologi og Biofysik

Senest opdateret 09. januar 2015