Heidi Tscherning Jensen

Ph.d.-studerende, Cand. Merc. International Marketing & Management, 32 år

Heidi Tscherning

Fagområde

Anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier.

Forskningsprojekt

Hvorledes udnytter danske virksomheder bedst det mobile og trådløse internet kommercielt i fremtiden?

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Traditionelle teorier om spredning og anvendelse af innovationer forudsætter almindeligvis, at individuelle brugere af en innovation kan inddeles i kategorier, der beskriver deres villighed til at anvende innovationen. Effekten af brugeres sociale relationer har dog fået en del opmærksomhed, idet studiet af grupper, eller brugere i sociale netværk, kan bidrage til at forklare spredning og anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier (IKT). Social netværksanalyse betragter sociale relationer som et forklarende element for brugeres adfærd. Dette projekt har til formål at undersøge effekten af disse sociale netværk og forklare, hvorfor nogle teknologier bliver en succes, mens andre ikke gør. Når mængden af brugere vokser og en kritisk masse opnås, opfattes teknologien som værende mere værdifuld af potentielle brugere, da værdien af at flere brugere anvender den skaber større synergi, hvormed spredning af teknologien bliver en succes. Som konsekvens heraf forudsætter dette projekt, at traditionelle teorier kan forklare brugeres adfærd i forbindelse med anvendelsen af mobile services bedre ved at integrere netværksteori og social netværksanalyse.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

Forskning i anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier er interdisciplinær; viden om en bestemt teknologi, eller artefakt, kombineres med viden om brugere og brugeradfærd samt viden om samfundsøkonomi og markedsføring. Center for Applied ICT og jeg samarbejder betragteligt med erhvervslivet, og min egen forskning har fokus på, at innovative IKT-baserede løsninger skal anvendes til at løse samfundsudfordringer i fremtiden.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Stipendiet skal anvendes til mit ophold på Polytechnic Institute of NYU, hvor jeg er indskrevet på Department of Technology Management i hele 2009. Endvidere skal stipendiet dække konferencerejser i perioden.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

New York University tilhører et af verdens førende forsknings- og undervisningscentre, og Polytechnic Institute of NYU er ledende indenfor forskning i Technology Management, der er dedikeret til innovation, entrepreneurship og ledelse af teknologi. Besøget på Polytechnic Institute of NYU vil foregå hos professor Bharat Rao. Bharat Rao har tidligere samarbejdet tæt med min vejleder, professor Jan Damsgaard, der har været ansat ved samme institut, og denne relation har medført, at jeg har fået mulighed for at blive en integreret del af professorens forskningsgruppe i et år.

Hvor længe skal du være væk?

Hele 2009.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer, at forskningsopholdet vil give mig yderligere indsigt i mit forskningsområde ved faglige diskussioner med mine kolleger på Poly of NYU. Jeg forventer, at længden af mit ophold vil give mig mulighed for at komme i dybden med et planlagt projekt samtidig med, at jeg har tid til planlagte møder med andre anerkendte forskere indenfor mit område på andre universiteter i USA. Sidst men ikke mindst forventer jeg at få mere indsigt i den amerikanske forskningstradition, som er meget anderledes fra den skandinaviske.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Før jeg påbegyndte mit ph.d-studium arbejdede jeg med implementering af IT-projekter. Den store udfordring har altid været at levere et system til brugerne, de fandt anvendeligt i deres daglige arbejde, og det er denne udfordring, jeg synes er interessant. Mit forskningsprojekt omhandler frivillig anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier. Mulighederne er uendelige, men udfordringen er den samme: hvorledes sikrer man, at brugerne føler, at de får nytte af at anvende teknologierne? Og hvor stor indflydelse har deres sociale netværk på, om de opdager og anvender servicen?

Ph.d.-projektets titel

”Diffusion and adoption of advanced mobile services.”

Kontaktoplysninger

Telefon: 2479 4324 (arb.); 2511 1271 (prv.), e-mail: ht.caict@cbs.dk

Fødested, gymnasium og bopælskommune

København, Niels Steensens Gymnasium, København V.

Forskningsinstitution

Center for Applied ICT, Copenhagen Business School.

Lidt om mennesket bag forskeren.

Jeg skal af sted til New York i et år, og tager derfor min kæreste, Jakob, med. Han har selv fået job som post.doc. på Albert Einstein-instituttet. I min fritid er jeg glad for at løbe med min løbegruppe, som jeg deltager i diverse officielle løb med.

Senest opdateret 02. februar 2015