José Alberto Biurrun Manresa

Ph.d.-studerende, PhD fellow at Aalborg University, Biomedical Engineer, 26 år

José Alberto Biurrun Manresa

Fagområde

Eksperimentel smerteforskning

Forskningsprojekt

Undersøgelse af smerte-inducerede forandringer i rygraden ved hjælp af tilbagetrækningsreflekser.

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Tilbagetrækningsreflekser og refleks modtagende områder er meget værdifulde redskaber i relation til at undersøge, hvordan kroppen, og mere specifikt rygraden, reagerer på smerte. Disse redskaber vil i ph.d.-projektet blive forbedret for effektivt at undersøge og vurdere forandringer i rygraden som respons på smertefuld stimulans. Tre forskellige paradigmer vil blive testet: betinget elektrisk stimulering, kemisk sensibilisering og farmakologisk modulation. I forhold til betinget elektrisk stimulering vil flere smertefulde elektriske stimuli blive påført huden gennem en speciel elektrode. I den kemiske sensibilisering vil en lille dosis af den aktive ingrediens i chili-peber blive sprøjtet ind i en muskel, hvilket vil udgøre det smertefulde input. I forhold til farmakologisk modulation vil specifikke stoffer blive testet for at forsøge at modvirke effekten af den ovenfor nævnte smertefulde stimulering. De endelige forskningsresultater kan lede til en bedre forståelse af mekanismer i menneskets smertebearbejdelse.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

Hovedårsagen til, at jeg blev interesseret i dette område, er muligheden for ny indsigt i menneskers smertebearbejdelse, og hvordan det kan hjælpe os til at forstå og måske blive bedre til at behandle kroniske smertetilstande hos mennesker.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Stipendiet vil blive brugt til rejse og ophold i Bern i en længere periode for at fortsætte forsøg i tilknytning til mit ph.d.-projekt og til at deltage i konferencer relateret til emnet.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Den forskningsgruppe, som jeg planlægger at besøge, har udbredt erfaring med farmakologisk modulation i menneske-modeller, og de har endvidere en ægte interesse i menneske-modeller af smerte-sensibilisering. Deres mål er at oversætte forskningsresultater til klinisk anvendelse i forbindelse med bedre diagnosticering og behandling af patienter med kroniske smerter.

Hvor længe skal du være væk?

I alt i et år, sandsynligvis delt op på to-tre ophold.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Først og fremmest ser jeg frem til at arbejde sammen med ledende eksperter inden for mit område. Når alle forsøgene er afsluttede, vil et yderligere positivt resultat være to publikationer inden for farmakologisk modulation af det menneskelige nociceptive system.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Allerede før jeg afsluttede min uddannelse i Argentina, vidste jeg, at jeg ville fortsætte med at forske ved universitetet, fordi jeg synes, at det er det bedste sted at udfordre grænserne for viden. Jeg besluttede mig for at tage en ph.d., og den bedste mulighed viste sig at være ved Aalborg Universitet i Danmark, hvor der var en stilling slået op i et af de vigtigste smerteforskningscentre i verden. Jeg kontaktede min nuværende vejleder Ole K. Andersen og han introducerede mig til noget af forskningen i hans laboratorium. Jeg blev med det samme interesseret i eksperimentel smerteforskning med benyttelse af tilbagetrækningsreflekser, fordi det er relateret til to af mine centrale interesseområder: eksperimentel forskning og biomedicinske signalprocesser.

Lidt om mennesket bag forskeren.

Jeg er lige blevet gift med min smukke kone Marta, selv om vi har været sammen i næsten ni år. Vi har ingen børn, men vi vil gerne have børn i fremtiden, så i mellemtiden nyder vi vores lille hund Teos selskab. Begge vil ledsage mig på min rejse til Schweiz. Som de fleste fra Argentina er jeg meget glad for sport – specielt fodbold, og her i Danmark ser de ud til at nyde det lige så meget som jeg, så det er jeg glad for. Jeg nyder også at rejse og når jeg nu er i Europa, har jeg besøgt en masse smukke steder i Danmark, Sverige og Spanien og håber at besøge flere steder i fremtiden. Jeg følger også et kursus i dansk, så jeg håber på, at jeg i den nærmeste fremtid kan svare på den her slags spørgeskemaer på dansk J

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Salta, Argentina, student fra Sacred Heart High School (Colegio Sagrado Corazón de Jesús), Metán, Salta, Argentina og bopæl i Aalborg Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Multi-modal modulation of spinal nociception assessed by nociceptive withdrawal reflexes and reflex receptive fields.

Kontaktoplysninger

José Alberto Biurrun Manresa. Telefon: 9940 9562 (arbejde); 2711 8903 (mobil), e-mail: jbiurrun@hst.aau.dk

Forskningsinstitution

Aalborg Universitet, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI)

Senest opdateret 09. januar 2015