Kaspar Kirstein Nielsen

Ph.d.-studerende, cand.scient i astronomi og fysik, 25 år

Kaspar Kirstein Nielsen

Fagområde

Numerisk modellering af fysiske fænomener (termodynamik, magnetisme, varmeledning, fluid dynamik)

Forskningsprojekt

Fysisk modellering af magnetisk køling – computerdesign af fremtidens køleteknologi.

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Magnetisk køling er et forskningsområde, der byder på muligheder for markant forbedring af køleteknikker (til køleskabe, frysere, air-condition osv.), men samtidig er ganske teknologisk og fysisk svært at forstå og håndtere. Meget arbejde går derfor med at regne på et hav af konfigurationer, materialer osv. gennem numeriske simuleringer eller ganske enkelt computer talknusning.

Dette projekt handler primært om at forstå magnetisk køling, det vil sige de termodynamiske processer, der ligger bag, ved hjælp af computer kraft og specielt designede computer-programmer. Gennem disse beregninger forventes det, at optimale – og realistiske – konfigurationer kan designes.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

Teknologisk innovation indenfor køleteknik. Målet for gruppen, jeg arbejder i på Risø DTU, er blandt andet at bygge en egentlig prototype for magnetisk kølemaskine ved udgangen af 2010.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Et ophold ved University of Victoria, Canada hos Dr. Andrew Rowe, som blandt mange indenfor magnetisk køling regnes for førende. Dr. Rowe har gennem en årrække været helt fremme i skoene, hvad angår publikationer om samtlige aspekter indenfor magnetisk køling (det vil sige materialer, egentlige eksperimenter, modellering, design af magneter osv.).

Muligvis også et ophold ved University of Tokyo, Japan hvor Dr. Okamura leder den forskningsgruppe, der har nået længst mht. prototype design i verden.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Mulighed for samarbejde med de absolut bedste indenfor mit område.

Hvor længe skal du være væk?

Mindst fire måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

- Et godt samarbejde med de ledende forskere indenfor området

- Nyttig viden med hjem til vores eget projekt på Risø DTU

- Super oplevelser i anderledes lande/kulturer og ikke mindst natur.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Numerisk modellering har længe været en af mine hovedinteresser. Jeg har den generelle holdning, at jeg vil arbejde med noget, der 1) indeholder en stor mængde fysik. 2) giver mulighed for software udvikling og 3) er gavnligt for samfundet generelt (for eksempel gennem energi-effektive systemer). Magnetisk køling opfylder til fulde disse tre forudsætninger, og dermed var det oplagt for mig at arbejde indenfor dette felt.

Lidt om mennesket bag forskeren.

Min familiære status: Bor sammen med min kæreste. Er hverken gift eller har børn. Umiddelbart tager jeg alene afsted, men min kæreste skal klart over og besøge mig. Vi regner med at kombinere med nogle ugers ferie. Mine interesser er udover de professionelle, dvs fysik, programmering og videnskab generelt, også astrofysik (som jeg er kandidat i), skønlitteratur – jeg nyder forfattere som Leif Davidsen, Jan Guillou, Tom Clancy osv.

Jeg er også meget interesseret i madlavning. Ikke nødvendigvis fin madkunst, men nærmere enkel mad baseret på gode råvarer og helst lavet fra bunden.

Desuden nyder jeg at rejse. Jeg har set og oplevet det meste af Europa, men planlægger at besøge specielt Amerika i større detalje.

Ikke mindst er jeg stor fan af tysk øl – jeg har opholdt mig og arbejdet betragteligt i München og er temmelig bidt af den tyske øl- og madkultur.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Ringsted, student fra Haslev Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Numerical modeling of Active Magnetic Regeneration.

Kontaktoplysninger

Kaspar Kirstein Nielsen. Telefon: 4677 4758 (arbejde), 4092 5866 (mobil), e-mail: kaspar.kirstein.nielsen@risoe.dk

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mekanisk Teknologi og Risø DTU Nationallaboratoriet for forskning i bæredygtig energi, Afdelingen for Brændselsceller og Faststofkemi.

Senest opdateret 02. februar 2015