Nanna Friche

Ph.d.-studerende, cand.scient.adm., 29 år

Nanna Friche

Fagområde

Public policy, evaluering og erhvervsuddannelserne.

Forskningsprojekt

Evaluering på kryds og tværs i erhvervsuddannelserne.

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Formålet med mit ph.d.-projekt er at bidrage med viden om, hvordan evalueringer af uddannelser, undervisning og læring foregår i erhvervsuddannelserne med henblik på at diskutere kvaliteten i disse uddannelser. Sigtet er dermed at opnå indsigt i, hvad der karakteriserer praksis i evalueringsaktiviteter inden for en teknisk skole. Der sondres i undersøgelsen mellem de evalueringer, der har med den overordnede organisatoriske kvalitet at gøre (for eksempel elevtilfredshedsmålinger), og de evalueringer, der har med den faglige undervisningskvalitet at gøre (for eksempel eksamen og svendeprøver). Brugen af undervisningsevalueringer undersøges på fire uddannelser; mediegrafikeruddannelsen, smedeuddannelsen, tandklinikassistentuddannelsen og gastronomuddannelsen. Ved at undersøge forskellige uddannelser (placeret på samme skole) opnås et indblik i, hvordan evaluering foregår på tværs af uddannelsernes faglige kulturer. Samtidig inddrages forskellige aktører fra uddannelserne; elever, lærere, ledelsen og interessenter repræsenteret i lokale uddannelsesudvalg. En undersøgelse af den type, der inddrager forskellige uddannelser, forskellige aktører og forskellige evalueringsformer er unik i dansk erhvervsskoleforskning, men også i evalueringsforskningen, idet fokus her hidtil har været på enten organisatoriske evalueringsprocesser eller undervisningsfaglige evalueringsformer.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

Generelt opfattes kvaliteten i erhvervsuddannelserne som værende tæt knyttet til nedbringelsen af et højt frafald blandt eleverne. Ikke mindst på grund af regeringens målsætning om, at 95 procent af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Regeringen har med Finansloven for 2008 afsat midler til en indsats mod frafaldet. Spørgsmålet er hvilke tiltag, der kan mindske frafaldet og fremme kvaliteten i erhvervsuddannelserne. Her kan mit projekt bidrage med viden, der kan kvalificere sådanne diskussioner. Kun ved at kende til, hvordan skolernes kvalitetsarbejde og evalueringer reelt gennemføres, har vi forudsætning for at tage politiske beslutninger rettet mod kvalitetsforbedringer i erhvervsuddannelserne. På et samfundsmæssigt plan giver undersøgelsen et indblik i konsekvenserne af aktuel uddannelsespolitik, og hvordan denne afspejler sig i praksis ude på skolerne, hos ledere og lærere og iblandt eleverne.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Finansiering af et studieophold ved Graduate School of Education ved University of California Berkeley, USA. Opholdet vil finde sted i den del af instituttet, der beskæftiger sig med forskning i uddannelsesinstitutioner og evaluering: ”Policy, Organization, Measurement, and Evaluation” (POME). Dertil kommer deltagelse ved The American Educational Research Conference (AERA) i San Diego i april 2009 samt ved The Oxford Ethnography Conference i september 2009.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Graduate School of Education (GSE), University of California Berkeley, er en af de vigtigste forskningsinstitutioner inden for amerikansk uddannelsesforskning. Jeg har etableret kontakt med nogle af de forskere ved GSE, der arbejder med erhvervsuddannelser og evaluering. Denne kombination af erhvervsskole- og evalueringsforskning er ganske unik i international (og dansk) sammenhæng.

Særligt vil jeg fremhæve min kontakt til professor W. Norton Grubb. Grubb kombinerer i sin forskning en indsigt i amerikanske og europæiske erhvervsuddannelser med evaluering. Grubb har inddraget det danske erhvervsuddannelsessystem direkte i sin forskning, hvilket betyder, at han er i besiddelse af en væsentlig indsigt i danske erhvervsuddannelsers virke og rammer. Denne indsigt gør ham særligt kvalificeret til at kommentere på mit projekt.

Hvor længe skal du være væk?

Opholdet varer 4 måneder - fra 12. januar 2009 til 20. maj 2009 – hvilket svarer til et semester ved University of California Berkeley.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Først og fremmest forventer jeg, at opholdet vil give lejlighed til, at jeg kan få udfordret og perspektiveret mit projekt, herunder min teori og metode. Samtidig håber jeg, at opholdet vil øge min kontaktflade med forskningsmiljøet omkring Graduate School of Education (GSE) således, at jeg fremover vil have et netværk af forskerkolleger ved GSE at samarbejde og diskutere forskningsmæssige spørgsmål med. Endelig forventer jeg, at muligheden for at blive en daglig del af det anerkendte forskningsmiljø på GSE – deltagelse i seminarer, kurser, forskningsmøder mv. – generelt vil virke inspirerende og kvalificerende for mit eget forskningsarbejde.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg har i mange år interesseret mig for uddannelsesområdet og uddannelsespolitik – formentlig en interesse jeg har med mig hjemmefra, idet begge mine forældre beskæftiger sig med uddannelse og undervisning. Det har betydet, at jeg af flere omgange har beskæftiget mig med uddannelsespolitiske problemstillinger i løbet af studierne ved Politik og Administration, Aalborg Universitet. At jeg i dag arbejder med evaluering af uddannelse, undervisning og læring skyldes muligheden for at kombinere interessen for uddannelsesområdet med udforskningen af et aktuelt fænomen som evaluering. Dertil kommer, at jeg finder det interessant at iagttage den politiske bevågenhed, som erhvervsuddannelserne nyder disse år. Et fælles tema i den bevågenhed er spørgsmålet om kvalitet i uddannelserne. Jeg er derfor blevet optaget af sammenhængen mellem evaluering og et begreb som kvalitet i uddannelse. Mange uddannelsesinstitutioner lægger i dag store kræfter i at vise omverdenen, hvilken (god) kvalitet de yder. Evaluering udgør et nyttigt redskab hertil. Men eksisterende forskning peger på, at evaluering også forårsager problemer internt i skolerne – enten mellem lærere og ledere eller lærere imellem. Den slags kritik vil jeg gerne udfordre med mit projekt. Udover at beskrive aktuel evalueringspraksis sigter min undersøgelse derfor på at fremanalysere, hvilke (om nogen) positive processer og resultater, evaluering medfører. Tanken om at mit projekt kan bidrage med viden, der kan skabe bedre arbejdsbetingelser for lærere og ledere og bedre uddannelser til eleverne i erhvervsuddannelserne motiverer mig i høj grad og er med til at fastholde mit engagement i og begejstring for erhvervsskoleforskningen.

Lidt om mennesket bag forskeren.

Jeg har kun mig selv, jeg skal have pakket ned i en kuffert, når turen går til University of California Berkeley, USA. Men jeg får besøg af mine forældre og min lillesøster under opholdet.

Det er ikke kun uddannelsespolitikken, der optager mig. Generelt er jeg meget interesseret i at følge med i verden omkring mig. Det betyder for eksempel at noget af det, jeg virkelig sætter pris på, er god tid til at få læst avis i weekenden – en tid jeg sjældent har i hverdagene. Især analyser af politiske udviklinger og fænomener er spændende at følge. Herudover holder jeg af en løbetur, jeg underviser som fitnessinstruktør, og jeg forsøger at få set venner, veninder, kolleger og familien så meget som muligt. Endelig er jeg optaget af musik og kunst – særligt sidstnævnte er en interesse, jeg gerne vil dyrke mere end, hvad det bliver til i øjeblikket.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Kolding, student fra Munkensdam Amtsgymnasium, Kolding og bopæl i Aalborg Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Tekniske skolers evalueringspraksis – intentioner bag, anvendelse og virkning af evaluering i erhvervsuddannelserne.

Kontaktoplysninger

Nanna Friche. Telefon: 9940 9958 (arbejde), 5192 1282 (mobil), e-mail: nanna@learning.aau.dk

Forskningsinstitution

Aalborg Universitet, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Center for Uddannelsesforskning

 

Senest opdateret 09. januar 2015