Benedikte Jacobsen

Ph.d.-studerende, cand.polyt., 29 år

Benedikte Jacobsen

Fagområde

Biomedicin, cancer

Forskningsprojekt

Sammenhængen mellem proteinet C4.4A og human kræft

Populær beskrivelse af ph.d.-projekt

Det overordnede mål for mit projekt er at afklare den biologiske rolle af et relativt nyopdaget protein, C4.4A, i forbindelse med udviklingen af især lungekræft. Et tidligere studie viste således en markant indvirkning af mængden af C4.4A på prognosen af en bestemt undertype af lungekræft, hvor høje niveauer af C4.4A var knyttet til specielt høj dødelighed. Som en opfølgning til dette har jeg indledt et udvidet prognostisk studie i et uafhængigt patientmateriale i samarbejde med Thoraxklinikken i Heidelberg. Derudover har jeg i tidlige stadier af lungekræft fundet, at C4.4A forefindes i meget tidlige forandringer, der optræder inden lungeepitelet udvikles i ondartet retning, i skarp modsætning til den normale raske lunge, som er helt fri for C4.4A. Den biologiske funktion af C4.4A, som kunne forklare disse observationer, er ikke blevet påvist endnu. Undersøgelser tyder på, at proteinet kunne være involveret i reguleringen af kontakten mellem cellerne i det syge væv og deres evne til at bevæge sig, og dermed være en medvirkende faktor i spredningen af kræft. Det videre forløb af ph.d.-projektet vil være fokuseret på at afdække nogle af de konkrete mekanismer, der knytter C4.4A til kræftudvikling.

Hvilke perspektiver ser du for dit forskningsfelt?

På trods af en imponerende forskningsindsats er overlevelsen hos lungekræftpatienter stadig meget dårlig. For at afhjælpe dette og samtidig opfylde ønsket om en mere effektiv og individualiseret behandling kræves et indgående kendskab til de molekylære mekanismer, der er involveret i spredningen af kræftcellerne, samt identifikation af gode diagnostiske og prognostiske biomarkører. C4.4A er sådan en mulig kandidat. Klarlægningen af dens funktion vil kunne give en forklaring på, hvorfor høje niveauer af proteinet har en så markant prognostisk effekt på en vis undertype af patienter med lungekræft, som igen vil kunne diktere hvilke nye undersøgelser, der skal foretages med henblik på at forbedre behandlingen af disse patienter.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Til dækning af udgifter forbundet med udenlandsophold i Québec, Canada.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Et af redskaberne til at kunne afdække den biologiske funktion af C4.4A er et tre-dimensionelt modelsystem i cellekultur, hvorved hudceller dirigeres til at rekonstruere det flerlagede epitel, der udgør almindelig human hud, idet proteinet forekommer i store mængder i netop disse celler. Interaktionen mellem cellerne i dette system kan udfordres med forskellige ydre påvirkninger, således at udviklingen af huden vil afvige fra det normale, og dette vil givetvis også have en indvirkning på forekomsten af C4.4A. Ved på denne måde at manipulere med tilstedeværelsen/fraværet af C4.4A kan der opnås viden om betydningen af proteinet i denne biologiske proces. Dermed fås indikationer på dets funktionelle rolle, ikke blot i huden, men i alle de vævstyper der har karakteristika, der ligger tæt opad hudens, såsom spiserøret, mundhulen, og – mest interessant i mit tilfælde – i nogle af de forandringer der sker i lungerne under udviklingen mod ondartet kræft. Udover dette system i cellekultur kan elektronmikroskopi benyttes til at afklare funktionelle aspekter af C4.4A. Ekspertisen til disse to avancerede teknikker er at finde på Laboratoriet for Eksperimentel Organogenese på Laval Universitetet i Québec. Med 25 års erfaring indenfor rekonstruktion af væv udfra cellekultur (”tissue engineering”), og dermed et af de første laboratorier i verden inden for dette felt, er dette forskningsmiljø et oplagt valg for mit udenlandsophold.

Hvor længe skal du være væk?

Otte-ni måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

På det faglige plan kommer jeg til at lære nye teknikker, som direkte kan implementeres i mit projekt og forhåbentlig kaste lys på funktionen af C4.4A. Det bliver også interessant at få indblik i, hvordan et andet forskningsmiljø er bygget op og fungerer. Derudover vil brugen af det før omtalte modelsystem åbne for en drejning af projektet mod det meget store felt omhandlende udviklingen af hudlignende væv under normale og patofysiologiske tilstande. Et potentielt samarbejde med velrenommerede, internationale forskningsgrupper inden for dette felt kan have vide implikationer for C4.4A-projektet udover min ph.d.-periode. På det sociale plan forventer jeg gode udfordringer forbundet med en dagligdag i en ny kultur.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Det giver intuitivt mening at arbejde med en sygdom, der berører mange mennesker, så jeg greb muligheden, da jeg fik chancen for at lave speciale inden for kræftfeltet. Denne type grundforskning opfylder en personlig nysgerrighed for biologiske processer, mens den potentielle kliniske værdi er en god drivkraft, på trods af at denne ligger meget langt ud i fremtiden. Mere specifikt omkring C4.4A var udsigterne til at kigge på materiale fra den ”virkelige verden”, altså patienter med lungekræft, og udfordringen med at finde biologiske sammenhænge udslagsgivende for at starte en ph.d. indenfor dette område. Det er virkelig spændende, at projektet er så åbent; der er mange muligheder – og faldgruber!

Lidt om mennesket bag forskeren

Træning og sang i koret Beat That Blue giver mig inspiration og energi i hverdagen. Jeg er i mit es, når jeg kan samle gode venner til spændende mad og vin ved givne (mere eller mindre kreative) anledninger. Desuden benytter jeg enhver chance til at rejse, allerhelst kombineret med besøg hos mennesker der har krydset min vej enten i Danmark eller udlandet, hvor jeg samtidig får udløb for min interesse for sprog og kultur. Jeg glæder mig således meget til at lære Canada at kende!

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Kongsberg, Norge, International Baccalaureate fra Nesbru videregående skole, Norge og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Structure, function and expression of C4.4A in human cancer.

Kontaktoplysninger

Benedikte Jacobsen. Telefon: 3545 6036, 3025 5342 (mobil), e-mail: bjacobsen@finsenlab.dk

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin og Rigshospitalet, Københavns Universitetshospital, Finsenlaboratoriet

Senest opdateret 02. februar 2015