Anders Koed Madsen

Ph.d.-studerende, 28 år

Anders Koed Madsen

Fagområde

Samfundsvidenskab. Science & Technology Studies og New Media Studies.

Forskningsprojekt

Internettet som socialt mikroskop – Hvad kan vi lære af digitale spor?

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg forsker i, hvordan samfundsvidenskaben kan bruge digitale spor (f.eks. hyperlinks og tweets) til at forstå sociale dynamikker omkring nye teknologier. En vigtig inspirationskilde har været mit arbejde i Teknologirådet, hvor man via borgerhøringer vil synliggøre og diskutere de kontroverser, der uundgåeligt opstår med nye teknologier. Teknologirådets metoder kræver, at man på forhånd beslutter, hvilke typer deltagere det er relevant at inddrage, og hvad det er interessant at diskutere. Den metodiske tilgang gennemsyrer også størstedelen af samfundsvidenskaben, og gennem min overbygning i Chicago blev jeg interesseret i at undersøge, om det er muligt at udnytte internettets ”kollektive intelligens” til at synliggøre samfundsmæssige dynamikker på den nye måde. Ved at følge den måde, folk bevæger sig rundt på nettet, og de ord der bruges, kan vi måske få en ny forståelse, der er anderledes end den, vi får gennem spørgeskemaer, fokusgrupper og interviews. Ambitionen om at ´kortlægge´ kontroverser om syntetisk biologi på denne måde er bl.a. inspireret af ´The Mapping Controversies Project´ (http://demoscience.org/) og ´The Digital Methods Initiative´ (http://digitalmethods.net/), men afviger også fra disse projekter på væsentlige metodiske spørgsmål.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der er metodologiske udfordringer i at følge folks færden på internettet og oversætte det til samfundsvidenskabelige relevante teorier. Da feltet er forholdsvist nyt, er der et stort arbejde i at afprøve forskellige former for ”data-mining software” og reflektere over, hvad de visualiseringer, de producerer, kan sige om samfundet. Perspektiverne er lovende, da det er vigtigt for samfundsviden-skaben at kunne udnytte nye former for data efterladt af mennesker som en del af deres daglige liv.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Columbia University, Department of Sociology, Center on Organizational Innovation, New York, USA. Goldsmiths, University of London, Department of Sociology, Centre for the Study of Invention and Social Process, UK.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg skal være på Columbia i efteråret 2011, hvor jeg vil fokusere på teori, og på Goldsmiths i foråret 2012, hvor jeg vil beskæftige mig med diskussioner om ”web-sociologi”. Da mit forskningsfelt ikke er specielt udviklet i Danmark, er det afgørende at møde nogle af verdens bedste miljøer. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor med min kæreste på Vesterbro og forsøger at bruge byens cafeer og spillesteder så meget som muligt. Om sommeren bruger jeg gerne en del tid i fodbold-buret på Sønder Boulevard. Du kan kende mig på en skarp yderside og et svagt hovedspil.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Odense, HF student fra Mulernes Legatskole og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Delineation devices at the root of social representation: A comparison of online entry-points for mapping the controversy about synthetic biology.

Kontaktoplysninger

Anders Koed Madsen. Telefon 6128 7747; e-mail: akm.ioa@cbs.dk

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School, Institut for Organisation.

Senest opdateret 02. februar 2015