Elisabeth Jacobsen Heimdal

Ph.d.-studerende, cand.polyt. i Design & Innovation, 25 år

Elisabeth Jacobsen Heimdal

Fagområde

Designforskning, innovation inden for tekstile materialer.

Forskningsprojekt

Kreativ toolbox til tekstil-nytænkning.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for tekstiler startede som en interesse for mode, da jeg gik i gymnasiet, men udviklede sig i løbet af min uddannelse til at handle om de tekstiler, som tøj og en lang række andre produkter er lavet af. Min interesse for naturvidenskab betød nemlig, at jeg blev fascineret af, hvordan tekstiler fremstilles fra fiber til produkt. Det, jeg især synes var spændende, var, hvordan man ved at styre en række parametre påvirker tekstilets egenskaber og dermed også dets anvendelsesmuligheder.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En udfordring i mit projekt er at positionere mig i forhold til eksisterende tekstilforskning, der spænder fra forskning i historie til design og teknisk videnskab. Min forskning befinder sig i skæringspunktet mellem design og teknisk videnskab. Projektets formål er at bidrage til øget tekstil-innovation, dvs. at støtte processen med at tænke tekstiler ind i nye anvendelsesområder. Tekstiler er ikke, hvad de en gang var – den seneste udvikling inden for f.eks. polymerteknologi giver nye strukturelle og funktionelle egenskaber. Tekstiler spænder i dag fra fiberkompositter over tekstile membraner og traditionelle tekstiler til vævede metalstrukturer. Opfattelsen af, hvad tekstiler er og kan, har dog ikke nået at ændre sig i takt med disse forandringer. Jeg fokuserer derfor på, hvordan nye aktører, der ikke traditionelt har arbejdet med tekstiler (arkitekter, ingeniører), kan udforske og udvikle tekstilers form- og funktionsmæssige muligheder. Min tese er, at aktiv inddragelse af fysiske objekter i form af hensigtsmæssigt udformede materialeobjekter kan facilitere denne proces. Den viden, jeg udvikler, vil kunne bidrage til mere målrettet udvikling inden for fleksible materialer.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Massachusetts Institute of Technology, USA og University of Technology Sydney, Australien.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Cirka tre måneder hvert sted. Begge steder har banebrydende forskning om tekstiler. Jeg vil bruge opholdene i udviklingen af materialebaserede og kreativitetsfremmende designmetoder og til at øge forståelsen for, hvordan produktinnovation med udgangspunkt i materialer kan stimuleres. Jeg forventer også at skabe relationer, som vil gavne mit danske forskningsmiljø og -netværk.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor på Frederiksberg med min kæreste, som læser til læge. Jeg bruger meget fritid til at rejse, både hjem til min tvillingesøster, bror, forældre, øvrige familie og venner i Norge og andre steder i udlandet. Jeg har boet i Italien, Sverige, Frankrig og Danmark siden gymnasiet og har en del venner rundt omkring. Jeg holder mig i form, dyrker synkronsvømning, og når der ikke er sne, cykler jeg til DTU.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Oslo, student fra Den Franske Skole i Oslo og bopæl i Frederiksberg Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Integreret innovation med tekstile materialer.

Kontaktoplysninger

Elisabeth Jacobsen Heimdal. Telefon 4525 604, 3195 6834; e-mail: ehei@man.dtu.dk

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse.

Senest opdateret 02. februar 2015