Jesper Ryberg

Professor, 42 år
Jesper Ryberg

Fagområde

Etik og retsfilosofi.

Institution

Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Identitet, Afdelingen for Filosofi og Videnskabsteori.

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Jeg har forsket i mange forskellige dele af den moderne etik. I de senere år har mit forskningsmæssige fokus dog hovedsageligt været rettet på det hastigt voksende forskningsområde, der på engelsk betegnes som ’criminal justice ethics’. Forskningsfeltet indbefatter etiske spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med retssystemers virke, mere præcist politiarbejde, domstoles virke og straffesystemers indretning. Således har jeg blandt andet forsket i grundlæggende rationaler bag straffelovgivning og straffepraksis, herunder emner som for eksempel proportionalitetsprincippet for straffedistribution, straf af recidivister, straf af masseforbrydelser, tortur, rettighedstab og straf og menneskerettigheder.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

En udfordring er blandt andet at nå til en øget forståelse af, hvilken rolle basale rationaler for kriminalisering og straf bør spille for udformningen af straffelovgivning og straffepraksis.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Spørgsmålet om, hvordan man bør handle – hvilket er etikkens kardinalspørgsmål - melder sig til stadighed og med stor kraft for mennesker. Særligt påtrængende er spørgsmålet, når der skal træffes beslutninger om handlinger, der har alvorlige konsekvenser for andre. Heri ligger en væsentlig bevæggrund for at beskæftige sig med ’criminal justice ethics’.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Rådighedsbeløbet vil alt overvejende blive anvendt til afholdelse af internationale konferencer samt til at invitere forskere til at besøge min forskergruppe (Research Group for Criminal Justice Ethics).

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af EliteForsk-prisen?

Vel netop den blanding af glæde og ydmyghed, som ros og værdsættelse ofte foranlediger.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg læste filosofi på Københavns Universitet umiddelbart efter min gymnasietid. Blev færdig da jeg var 23 år. Umiddelbart herefter var jeg så heldig at få en ansættelse som underviser i logik og argumentationsteori. Jeg lavede senere en ph.d.-afhandling om populationsetik og tilbragte i forbindelse hermed et lærerigt ophold ved Oxford University. Sidenhen blev jeg ansat på RUC, hvor jeg blev dr.phil. og professor, da jeg fyldte 35 år.

Jeg er privilegeret ved at arbejde på en meget god afdeling, der hovedsageligt består af yngre forskere med en klar international forskningsorientering.

Er gift og har to halvstore børn. En stor del af min tid uden for universitetets vægge går derfor med at eskortere til badminton, ridning, håndbold osv.

Min væsentligste metode til at holde ryggen rank bag skrivebordet er løbe- og styrketræning.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i København, student fra Skt. Jørgens Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.

Argumentation for tildeling af prisen

Jesper Ryberg er, inden for sit forskningsfelt, som er strafferetsetik, internationalt førende. Formålet med hans forskning er at klargøre overordnede spørgsmål om, hvilke handlinger en stat bør anse for at være kriminelle, og hvordan forskellige forbrydelser straffes. Ryberg formår i enestående grad at kombinere præcis og innovativ teoriudvikling med praktisk anvendelse, hvilket blandt andet viser sig i arbejder, der omhandler retsfilosofiske temaer i forhold til for eksempel diskrimination, overvågning og selvtægt.

Jesper Ryberg har opnået videnskabelig anerkendelse inden for sit felt i en ung alder. Han er både ph.d. og dr.phil. og blev som 35-årig ansat som Danmarks yngste professor i filosofi. Blot inden for de seneste fem år har han forfattet og redigeret 10 bøger, herunder værker udgivet ved internationalt anerkendte forlag. Hertil kommer redaktionsarbejde i internationale tidsskrifter samt mere end 60 bogbidrag og artikler – heriblandt bidrag til den prestigefyldte Stanford Encyclopaedia of Philosophy.

Jesper Ryberg er samtidig en fremragende formidler, der formår at fremstille ofte komplekse problemstillinger, så de vinder gehør i brede kredse inden for kriminalpolitik og menneskerettigheder, og han mestrer i usædvanlig grad forskellige formidlingsformer, således at han også fungerer som inspirator uden for universitetsmiljøet.

Kontaktoplysninger

Professor Jesper Ryberg. E-mail: ryberg@ruc.dk

Senest opdateret 29. juli 2020