Jonas Lerche Hansen

Ph.d.-studerende, cand.scient. i nanoscience, 26 år

Jonas Lerche Hansen

Fagområde

Laserkemi.

Forskningsprojekt

Lasermanipulation af molekylære konformationer i fleksible molekyler.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Selve interessen for naturvidenskab er drevet af noget så simpelt som nysgerrighed. Nanoscience-uddannelsen var derfor et oplagt valg for mig, idet den store tværfaglighed gav mulighed for at få dybere indblik i de forskellige grene af naturvidenskaben. Bekendtskabet med netop laserkemi skete gennem et kursus i molekylær struktur og dynamik, hvor jeg blev inspireret af, hvordan forskere var i stand til at udnytte samspillet mellem fysik, kemi og molekylærbiologi til at opnå indsigt i, hvad der skete på det molekylære plan under en kemisk reaktion.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I Femtolab ved Aarhus Universitet arbejder vi med ultrakorte lyspulser til at manipulere og karakterisere molekyler med. Mit primære arbejde har hidtil bestået i at udvikle metoder til at tilvejebringe prøver af rene isomerer af molekyler samt teknikker hvorved deres elektroniske og atomare struktur kan afbildes. I den resterende del af mit ph.d.-projekt vil jeg forsøge at videreudvikle disse metoder ved at gennemføre målinger af kemiske omlejringsreaktioner på deres naturlige tidsskala, hvilket vil sige femtosekunder (10-15 s). En nødvendighed for at realisere dette er, at vi i Femtolab får detaljeret erfaring med ultrahurtig laserbaseret teknologi og teknik til at konstruere og karakterisere sådanne lasersystemer.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Stipendiet vil muliggøre en række forskellige rejsemål herunder et længerevarende ophold i Canada hos David Villeneuves gruppe ved National Research Council Steacie Institute for Molecular Sciences i Ottawa, samt et kortere ophold i Tyskland hos Ferenc Krausz's gruppe ved Max-Planck-Institut für Quantenoptik i Berlin.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Opholdet i Canada vil have en varighed af tre måneder, mens opholdet i Tyskland forventes at blive af kortere varighed. Den canadiske forskningsgruppes anses for at være en af verdens førende grupper inden for ultrakort laserteknologi, hvilket omfatter både produktion af attosekund lyspulser (10-18 s) samt anvendelser af disse. Forskningsmæssigt vil opholdet derfor kunne styrke mig både fagligt og teknisk, idet jeg kommer til at arbejde med laserkilder og apparatur, som på verdensplan kun er at finde i en håndfuld laboratorier på nuværende tidspunkt. Eftersom jeg stadig har knap to år tilbage af mit ph.d.-studium, vil opholdet både give mulighed for videreførelse af samarbejdet med den canadiske gruppe og muliggøre, at vi i laboratoriet i Århus kan få glæde af de metoder og teknikker, jeg får erfaring med under mit ophold. Både kendskab og indsigt i brugen af disse lyskilder vil være til stor hjælp i forhold til at realisere vores forskningsmål.

Lidt om mennesket bag forskeren

I min fritid er jeg en ivrig basket-entusiast og spiller for AUS-Basket i det omfang, jeg kan få det til at gå op med studie og forskning.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Middelfart, student fra Middelfart Gymnasium & HF-kursus og bopæl i Århus Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Laser manipulation of molecular conformations: Towards controlling the handedness of axially chiral biaryls.

Kontaktoplysninger

Jonas Lerche Hansen. Telefon 8942 3284, 5188 8684; e-mail: jlh@inano.au.dk

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Interdisciplinært Nanoscience Center, iNANO.

Senest opdateret 02. februar 2015