Mathias Porsmose Clausen

Ph.d.-studerende, cand.scient. i biofysik, 27 år

Mathias Porsmose Clausen

Fagområde

Molekylær biofysik.

Forskningsprojekt

Individuelle molekylers bevægelse i cellemembraner.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for biologiske membraner blev vakt gennem et projekt om indkapsling af medicin i membrankapsler, såkaldte liposomer – eller magiske kugler. Biologiske membraner udviser, selvom de blot er to molekyler tykke, en helt utrolig kompleksitet – både i sammensætning og i organiseringen, hvilket resulterer i en række visuelt fantastisk flotte strukturer. Det visuelle element var medvirkende til at drage mig mod mikroskopi. Samtidig fascinerer det mig til stadighed, at man kan mærke og følge individuelle molekyler i cellemembranen, der består af millioner af molekyler.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Individuelle membranmolekyler er langt mindre end den opløsning, man har i lysmikroskoper. Det er derfor en udfordring at bestemme molekylernes position med så høj præcision, som vi ønsker, og vi er nødt til at bruge nogle tricks for alligevel at muliggøre det. Samtidigt er det nødvendigt for os at flytte grænsen for, hvor hurtigt det er muligt at optage billeder efter hinanden for at finde ud af, hvordan molekylerne bevæger sig på en meget kort tidsskala. Mit projekt skulle gerne munde ud i en nærmere karakterisering af organiseringen af cellemembraner, der omgiver alle slags celler. Dette kan være med til at forklare nærmere, hvor og hvordan forskellige funktioner udføres og reguleres omkring cellemembranen, hvilket kan have betydning inden for blandt andet biomedicin, idet alle medikamenter enten skal virke direkte på cellemembranen eller krydse den for at virke inde i cellen.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Midlerne skal bruges til kortere ophold ved Ecole Normale Supérieure, Paris, og European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, samt et længere ophold ved Max Planck Institut for Biophysical Chemistry, Göttingen, Tyskland. Midlerne skal desuden bruges på deltagelse i en konference i Baltimore, USA, marts 2011.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Sammenlagt skal jeg være væk i cirka seks måneder. Fagligt forventer jeg at lære en række teknikker, der komplementerer dem, jeg til dagligt bruger, hvilket gør, at jeg kan afdække min biologiske problemstilling fra flere vinkler. Desuden forventer jeg at møde en række interessante mennesker, som jeg kan udveksle idéer med, og jeg ser frem til at opleve et fremmed forskermiljø og bo i et andet land.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er vokset op i Odense som nummer to i en søskendeflok på fire. Jeg har altid rejst meget og synes, det er spændende at opleve andre samfund og levemåder i både nært- og fjerntliggende lande. I 2009 blev jeg gift med min dejlige kone, Signe, som jeg faldt for i gymnasiet og har været sammen med lige siden. Når jeg har tid til det, elsker jeg at lave mad af forskellig oprindelse, og interesserer mig samtidig for de molekylære principper bag madlavningen.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Odense, student fra Odense Katedralskole og bopæl i Odense Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Single molecule investigations of phosphoinositide lipid signaling in FcεRI and EGFR signalosomes in vivo.

Kontaktoplysninger

Mathias Porsmose Clausen. Telefon 6550 3686, 3025 4005; e-mail: mpclausen@memphys.sdu.dk

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, Institut for Fysik og Kemi, MEMPHYS – Center for biomembranfysik.

Senest opdateret 02. februar 2015