Nina Overgaard Therkildsen

Ph.d.-studerende, cand.scient. i biologi, 29 år

Nina Overgaard Therkildsen

Fagområde

Populationsgenetik og fiskeribiologi.

Forskningsprojekt

Nutidig evolution i vilde fiskebestande – påvirkning fra fiskeri og klima.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været fascineret af marinbiologi og blev tidligt interesseret i fiskeri på grund af emnets store samfundsrelevans, og fordi det udspiller sig i et spændende krydsfelt mellem ressource-forvaltning og naturvidenskab. Inden for det område blev jeg tiltrukket af genetikken, der muliggør studier af biologiske processer, som ellers er svære at observere specielt i det marine miljø. Jeg er særligt interesseret i analyser af historisk DNA, fordi det giver en unik indsigt i, hvordan fortiden har formet den natur, vi ser i dag. Den forståelse er vigtig for at fremme bevarelsen af klodens biodiversitet og for planlægning af en langsigtet bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Mit projekt adresserer et grundlæggende spørgsmål om, hvordan genetisk variation er fordelt inden for en art, og hvordan evolutionære processer kan ændre sådanne mønstre inden for korte tidsskalaer. Jeg anvender DNA-analyser af historiske fiskeprøver indsamlet over det seneste århundrede til at belyse dette, fordi en retrospektiv sammenligning af fiskebestandenes DNA-profil før og nu giver et enestående direkte indblik i, hvordan evolutionen foregår på ”mikro-niveau”, og hvordan den historiske miljøvariation har påvirket bestandes genetiske sammensætning over tid. Den opsamlede viden om fortiden vil i sammenhæng med forventede klima-scenarier kunne bruges til at forudsige vores floras og faunas evne til at tilpasse sig fremtidens miljø, herunder den fremtidige fordeling af vore fiskebestande og deres genetiske tilpasninger til miljøet.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

To studieophold ved henholdsvis professor Stephen R. Palumbis gruppe på Hopkins Marine Station ved Stanford University i Californien, USA og ved Grønlands Naturinstitut og Klimacenter i Nuuk

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

På Stanford er jeg i ca. seks måneder, hvor den konceptuelle ramme for projektet skal udvikles. Stanfordgruppen er førende i kobling af genetiske data til oceanografisk modellering og miljøvariation og en vigtig samarbejdspartner i forhold til innovativ integration af forskellige datatyper og tilpasning af nye analysemetoder. Besøget i Grønland (et til to måneder) skal bidrage til fremskaffelse af konkrete datainput til analysen. Grønlands torskebestande er oplagt for studier af temperaturtilpasninger, fordi de findes på den nordlige grænse for udbredelsesområdet.

Lidt om mennesket bag forskeren

Mine studier har bragt mig til mange forskellige lande, men nu har jeg base i Silkeborg, hvor jeg i min fritid nyder den smukke natur for eksempel ved løb, gåture, kajakroning og badning i søerne året rundt. Derudover sætter jeg stor pris på at lave mad og på hygge med familie og venner.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Århus, student fra Red Cross Nordic United World College, Norge og bopæl i Silkeborg Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Predicting the consequences of global change for fish populations using genomic methods.

Kontaktoplysninger

Nina Overgaard Therkildsen. Telefon 3588 3107, 2168 9879; e-mail: nit@aqua.dtu.dk

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Senest opdateret 02. februar 2015