Stine Simonsen Puri

Ph.d.-studerende, cand.sient.anth., 31 år

Stine Simonsen Puri

Fagområde

Komparative kulturstudier.

Forskningsprojekt

Mit projekt har udgangspunkt i et studie af legale og illegale økonomiske transaktioner på New Delhis galopbane med de daglige gamblere. Med afsæt i primært antropologisk teori undersøges gambling-strategier og praksis set i forhold til det omkringliggende samfund og den enkelte gamblers position i samfundet. Der indgår et etnografisk feltarbejde i New Delhi, hvor jeg i længerevarende perioder kommer på galopbanen for at observere, tale og spille med gamblerne, som jeg også følger udenfor galopbanen. Her satses alt mellem 1 kr. og 100.000 kr. på et løb. Men de større beløb gambles uden om det etablerede system for at undgå skat, dvs. en illegal økonomi. Studiet ser på håndteringen af penge og moral og forholdet mellem det forudsigelige og det uforudsigelige i en indisk kontekst præget af både tradition og modernitet.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har i en lang årrække rejst, levet og studeret i Indien. Interessen for især elitens overdrevne pengeforbrug forbundet med forandringer i klasseforhold bragte mig til studiet af gambling.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Jeg undersøger, hvordan man gennem et studie af spillestrategier kan få indblik i forskellige økonomiske aktørers forestillinger om det indiske samfund og dets autoriteter. Jeg har fokus på de informationsnetværk og alliancer, som opstår i et samfund med meget lidt tillid til ”systemet” – samt hvilke (illegale) økonomiske transaktioner, der vokser ud af denne mistillid. Jeg arbejder desuden med penges betydning i økonomisk og kulturel forstand. Penge har en købekraft, men er også forbundet med en moral, som relaterer sig til sociale hierarkier. Et fokus er bl.a., hvor meget penge kan rykke ved eksisterende hierarkier i en tid, hvor der synes at være en akkumulation af forbrugspenge. Desuden udforsker jeg bagsiden af den indiske tigerøkonomi og den økonomiske optimisme, som præger den generelle diskurs i og udenfor Indien.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Columbia University, Department of Anthropology, USA, og Goldsmith College, Department of Anthropology, UK.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Fem måneder på Columbia og korterevarende ture til Goldsmith. Columbia anses for at være et af de førende universiteter inden for antropologi. På Goldsmith er jeg med i ”Gambling Research Network”, hvor antropologer arbejder med gambling med andre fag såsom psykologi og jura.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Shaunaq Puri, en amerikansk-indisk mand. Vores datter, Ameya, er 3 ½ år, og vi venter vores andet barn i dagene efter prisoverrækkelsen. Vi har boet i Danmark i fire år og har tidligere boet i New Delhi og New York. Jeg er oplært i den klassiske indiske dans Bharatanatyam, hvor jeg med andre har optrådt på en af New Delhis største dansescener, India Habitat Centre.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Roskilde, student fra Roskilde Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Calculating Corruption: Gambling, money and morality in a modern Indian setting.

Kontaktoplysninger

Stine Simonsen Puri. Telefon 3532 9048; e-mail: stinep@hum.ku.dk

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

Senest opdateret 02. februar 2015