Tina Ramskov

Ph.d.-studerende, cand. scient. i miljø- og molekylærbiologi, 31 år

Tine Ramskov

Fagområde

Økotoksikologi.

Forskningsprojekt

Nano-metaller – risiko for mennesker og miljø?

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Gennem mine studier havde jeg mange engagerede og dygtige formidlere indenfor miljøbiologi, og det stod mig hurtigt klart, at det var "noget med miljø" jeg ville arbejde med. Særligt økotoksikologi fangede min interesse, men at det blev nanopartikler var faktisk lidt af en tilfældighed. Noget af det, jeg holder allermest af ved projektet, er, at det ligger inden for et felt med begrænset forskningsmæssig viden, at det er udfordrende, og at jeg i høj grad selv kan præge det.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Materialer i nanostørrelse anvendes i dag i en lang række hverdagsprodukter, såsom solcreme, tøj og maling. Til trods for det høje og stadigt stigende forbrug af sådanne produkter, er der på nuværende tidspunkt en meget begrænset viden om, hvordan nano-materialer opfører sig i miljøet og som konsekvens heraf, hvilken risiko sådanne materialer udgør for vores miljø og sundhed. Nano-økotoksikologi er stadig et relativt nyt forskningsområde, men nyere forskning tyder på, at nanopartikler udledt til det akvatiske miljø vil aggregere (dvs. klumpe sammen) og potentielt ophobes i sedimentet. Dermed vil sediment-levende organismer være særligt udsatte for eksponering til nanopartikler, da de både lever i og af sediment. Jeg skal undersøge, om metaller i nano-størrelse er tilgængelige for optagelse hos sediment-levende organismer, om partiklerne efterfølgende udskilles igen, eller om de ophobes i organismerne og dermed potentielt har skadelige effekter på organismerne. Projektet vil øge vores viden om, hvorvidt brugen af nano-baserede produkter udgør eventuelle risici for miljøet og dermed også for os mennesker.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Rejsestipendiet vil give mulighed for et eller flere ophold ved Natural History Museum (London, England), The Joint Research Center (Ispra, Italien) og United States Geological Survey (University of California, USA). Disse er alle førende forskningsinstitutioner inden for mit forskningsfelt.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg skal være af sted enten på et seks måneders langt ophold, hvor familien forhåbentligt kan tage med, eller være af sted alene på flere ophold af kortere varighed. Jeg ser det som en unik mulighed for at udvikle mine kompetencer som forsker in spe. Konkret vil jeg lære nye metoder samt kunne udføre eksperimenter, der ikke er mulighed for at udføre på RUC. Derudover vil det at indgå i et internationalt miljø give mig faglig sparring og ny inspiration samt åbne mulighed for at udveksle erfaringer på tværs af forskningsmiljøer.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er kæreste med Morten på 10. år, og sammen har vi en datter på 2½ år og endnu én på vej. Forhåbentlig kan vi tage af sted til udlandet sammen. Dermed kan jeg kombinere min forskning med vores fælles drøm om at prøve at bo i udlandet og dermed opleve et nyt land og en ny kultur.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Roskilde, student fra Roskilde Katedralskole og bopæl i Lejre Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Bioavailability and toxicity of engineered nanoparticles in aquatic invertebrates.

Kontaktoplysninger

Tina Ramskov. Telefon 4674 2171; e-mail: tramskov@ruc.dk

Forskningsinstitution

Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring.

Senest opdateret 02. februar 2015