Gå til indhold

Lasse Folke Henriksen

Phd-studerende, cand.scient.soc., 29 år

Lasse Folke Henriksen

Fagområde

International politisk økonomi og sociologi.

Forskningsprojekt

Eliter uden grænser? Om ekspertisens globale forbindelser i reguleringen af verdensøkonomien.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for dette forskningsområde opstod i arbejdet med mit speciale, hvor jeg sammen med Anders Sevelsted undersøgte den økonomiske fagprofessions rolle i opbygningen af en global markedsmekanisme og et tilhørende reguleringskompleks inden for mikrofinanssektoren. Her lagde jeg særlig vægt på Verdensbanken som udviklingspolitisk aktør.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Selv om der sker store omvæltninger i den internationale økonomi med vidtrækkende konsekvenser for verdens befolkninger, besluttes de regler, der styrer økonomien, i internationale netværk af eksperter, som opererer i krydsfeltet mellem marked, stat og civilsamfund. Hvad driver disse netværk, og hvem er de centrale aktører i dem? En grundig belysning af disse spørgsmål kræver en nøje sammentænkning af kvantitative analyser af netværksdata, både fra administrative databaser og surveys. Herudover kræves kvalitative undersøgelser af aktørernes professionelle identitet, som kan indfange det komplekse samspil mellem de forskellige typer af sociale forbindelser, der krydser marked, stat og civilsamfund.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Herhjemme er der desværre stadig ringe muligheder for at få metodisk vejledning i analyser af komplekse netværk, selv om det internationalt set er et område i vækst, og hvor der sker store fremskridt i disse år. Derfor tager jeg til Columbia University i New York City og til Stanford University i Californien, hvor jeg kan få den bedste vejledning på området og forhåbentlig skabe interesse omkring mit projekt blandt fagligt ligesindede.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Tidligt i mit ph.d.-forløb tager jeg til Columbia University i ca. fire måneder for at styrke mine metode-kompetencer og for at udvikle projektets forskningsdesign yderligere. Senere i forløbet tager jeg ca. tre måneder til Stanford University, hvor der er en særlig tradition for at kombinere netværksanalyse med institutionel teori, og hvor der arbejdes med tilgange, som mit projekt er direkte inspireret af.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Odense, student fra Køge Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Eliter uden grænser? Om styringsprofessionernes globale forbindelser og deres betydning for reguleringen af verdensøkonomien.

Kontaktoplysninger

Lasse Folke Henriksen. Telefon: 3815 3548, 5194 4089; e-mail: lfh.dbp@cbs.dk

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School, Department of Business and Politics.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. februar 2015