Gå til indhold

Morten Lundh

Ph.d.-studerende, cand. scient. i molekylær biomedicin, 27 år

Morten Lundh

Fagområde

Molekylær biologi.

Forskningsprojekt

Kræftlægemidler som fremtidig diabetesmedicin.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Interessen for biologi fik jeg i gymnasietiden. I min studietid på Københavns Universitet blev jeg introduceret til forskellige dele af biologien, lige fra humanbiologi over molekylær biologi til proteinkemi, hvor især celle- og molekylærbiologien fangede mig. Siden hen er jeg blevet yderligere inspireret af min vejleder, der i den grad er et forbillede for mig og min forskning.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Kort fortalt forsøger jeg at forstå årsagerne bag sukkersyge, hvilket i det lange løb gerne skulle munde ud i nye og bedre behandlingsmuligheder. Jeg arbejder ud fra hypotesen om, at inflammatoriske proteiner skader de insulin-producerende celler, hvorved de dør med insulin-insufficiens til følge. Helt specifikt har vi identificeret en række enzymer, der er involveret i denne proces. Når jeg hæmmer aktiviteten af disse enzymer ved hjælp af særlige molekyler, der på nuværende tidspunkt anvendes i kræftterapien, kan jeg forhindre de insulin-producerende celler i at dø. Mine udfordringer består i at identificere, hvilke af disse enzymer der er skadelige, og forklare hvorfor.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Jeg ønsker at anvende EliteForsk-rejsestipendiet til et ophold på The Broad Institute of Harvard and MIT, Boston, USA.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg forventer et ophold på et år. The Broad Institute råder over nogle helt unikke molekylærbiologiske værktøjer, blandt andet state-of-the-art ”high-throughput screening”. Jeg kan benytte mig af disse til at identificere både de førnævnte enzymer og de signalveje, de er en del af.

Lidt om mennesket bag forskeren

Når jeg ikke er på Panum Instituttet for at arbejde med mit projekt, bruger jeg en del tid på fysisk udfoldelse i form af styrketræning og fodbold. Desuden har jeg en ret tæt vennekreds, som jeg ynder at tilbringe min fritid sammen med.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Gentofte, student fra Aurehøj Amtsgymnasium og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Molecular Mechanisms of the Regulation and Activation of Lysine Deacetylases in Cytokine-induced Beta-cell Death.

Kontaktoplysninger

Morten Lundh. Telefon: 2395 8603; e-mail: morlun@sund.ku.dk
(Danmark). Telefon 001 1617 6422 943; e-mail: lundh@broadinstitute.org
(USA).

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Department of Biomedical Sciences.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. januar 2015