Gå til indhold

Peter Arendorf Bache

Ph.d.-studerende, cand.oecon. (IMSQE), 24 år

Peter Arendorf Bache

Fagområde

Økonomi.

Forskningsprojekt

Effekter af international handel: Samspillet mellem virksomhedsniveauet og det aggregerede niveau i økonomien.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Da jeg i foråret 2009 skulle skrive bacheloropgave, faldt jeg over et emne slået op af min nuværende ph.d.-vejleder. Efterfølgende skrev jeg mit bachelorprojekt om effekterne af international handel med heterogene virksomheder. Jeg blev fascineret af emnet og af nyere handelsteoris evne til at analysere sammenhængen mellem beslutninger taget på virksomhedsniveau og det aggregerede niveau af økonomien. Da jeg i foråret 2010 søgte om at starte som ph.d.-studerende, var jeg ikke i tvivl om, at jeg gerne ville fordybe mig yderligere i emnet.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Min første artikel er teoretisk og omhandler de langsigtede effekter af såvel øget samhandel som den omstilling, som økonomien gennemgår. Forskelle i den måde, som virksomheder med forskellig størrelse og produktivitet påvirkes på, samt konsekvenserne for den samlede økonomi er i centrum. På længere sigt skulle min forskning gerne bidrage til udviklingen af modeller, der er i stand til at beskrive, hvordan virksomheder påvirkes af øget integration af varemarkeder, samt hvordan selve omstillingen afhænger og påvirkes af makroøkonomiske og institutionelle forhold, herunder kapitalmobilitet, kreditmarkeder etc. Udfordringerne er hovedsageligt kompleksiteten af de involverede modeller, der, udover at gøre det tekniske arbejde hårdt og tidskrævende, reducerer gennemskueligheden og derved besværliggør analysen.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Målet er at komme til Department of Economics på Harvard University i Boston, USA. Det er her, de førende forskere inden for mit felt findes.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Først og fremmest forventer jeg, at min forskning udvikles og styrkes ved, at jeg møder de førende forskere inden for mit område. Planen er, at jeg skal være af sted i godt ni måneder, hvilket betyder, at jeg får rig mulighed for at skabe et netværk blandt nogle af de dygtigste kolleger i verden, heriblandt ikke mindst de jævnaldrende. Derudover mangler jeg et par fag i min ph.d.-uddannelse, og jeg regner med at benytte lejligheden til at tage disse på en af verdens førende uddannelsesinstitutioner.

Lidt om mennesket bag forskeren

Mine forældre bor i Vejrumbro, en lille by 10 km øst for Viborg. Jeg bor selv i Aarhus midtby sammen med min kæreste, der er ved at afslutte sit universitetsstudium. Min lillesøster er lige flyttet til Aarhus, da hun begyndte på universitetet i september. Jeg har en del forskellige fritidsinteresser, som er blevet dyrket med varierende intensitet. Blandt dem, der jævnligt dyrkes, er skydning og vinterbadning, og derudover spiller jeg hockey med de andre ph.d.-studerende i Department of Economics and Business på Aarhus Universitet. Endelig er jeg for nylig startet på forskellige former for jagt.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Søllerød, student fra Viborg Katedralskole og bopæl i Aarhus Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Heterogene virksomheder i international handel.

Kontaktoplysninger

Peter Bache. Telefon: 6019 0585; e-mail: pbache@econ.au.dk

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Department of Economics and Business.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. januar 2015