Gå til indhold

Peter Norman Sørensen

Professor, ph.d., 43 år

Peter Norman Sørensen

Fagområde

Økonomi og finansiering.

Institution

Københavns Universitet, Økonomisk Institut.

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Helt overordnet interesserer jeg mig for de problemer, der opstår i økonomiske og finansielle sammenhænge, når aktører ikke er i stand til fuldt ud at dele al deres information. Jeg har eksempelvis udforsket teoretiske forklaringer på imitation og hordeadfærd blandt investorer med baggrund i den hypotese, at andre investorer må have relevant information som grundlag for deres handlinger. Hordeadfærd kan være et kollektivt problem, når potentielt relevant information hos de enkelte aktører ikke kommer frem i lyset.

Et relateret emne er eksperters vanskelighed ved at kommunikere al relevant information i deres besiddelse, hvis de frygter, at en overraskende meddelelse kan få modtagerne til at tvivle på deres troværdighed og ekspertise. Videre har jeg set på finansielle markeders evne til at reagere på kollektiv information, når de handlende enten spekulerer i at tilbageholde relevant information til senere brug, eller når de handlende i bund og grund har divergerende opfattelser af den underliggende situation.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Nogle fortolkninger af den finansielle krise baserer sig på problemer ved informationsdeling. Enkelte långivere er måske klar over, at deres udlån er meget risikofyldte, men de har grund til at skjule denne viden. Hvad enten denne tilbageholdelse af information forekommer eller ej, kan selve muligheden for det skabe en gensidig mistillid på markederne imellem finansielle institutioner. Et tilsvarende mistillids-problem kan gøre det vanskeligt for banker at låne ud til ellers sunde kunder, specielt nystartede virksomheder. Informationsproblemerne skaber en af flere friktioner på de finansielle markeder, og jeg ser frem til at arbejde bredere med dette emne inden for rammerne af et nyetableret grundforskningscenter under ledelse af David Lando. Det er endvidere vigtigt at designe gode institutioner til informationsdeling – et emne, som jeg forsker videre i sammen med min medforfatter Marco Ottaviani, der lige har modtaget en stor bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Jeg har altid fundet det spændende at overveje personers strategiske adfærd i situationer med skjulte motiver. Allerede som studerende blev jeg begejstret for at opdage, at analysen af den type spil havde mange spændende anvendelser inden for økonomi og finansiering.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Den personlige hædersgave planlægger jeg at anvende på rejser med min familie. Forskningsmidlerne er en meget kærkommen støtte i mine bestræbelser på at opbygge et større forskningsmiljø ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet med fokus på de økonomiske og finansielle konsekvenser af dårlig informationsdeling.

Hvad er din reaktion på at have vundet en af de største forskningspriser i Danmark?

Jeg er selvsagt meget glad for at modtage denne hæder. Jeg håber, at denne anerkendelse af min forskning vil bidrage til mulighederne for at skabe flere forskningsresultater i fremtiden.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift og har to drenge på 8 og 11 år. Jeg bruger det meste af min fritid med familien, men spiller også amatørmusik.

Fødested, gymnasium og nuværende bopælskommune

Født i Skovlunde, student fra Nørre Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.


Argumentation for tildeling af prisen

Peter Norman Sørensen er inden for sit område en internationalt særdeles anerkendt forsker. Han har med sine analyser af makroøkonomi og finansielle markeder ydet markante bidrag til forståelsen af den mangfoldige adfærd, der observeres på de finansielle markeder, og han har dermed bidraget til indsigt, der er vigtig for at forstå den finansielle krise og de makroøkonomiske konsekvenser. Desuden er en bedre forståelse for adfærden på de finansielle markeder og de underliggende motiver blandt aktørerne vigtige for at gennemføre fornuftige reguleringer af de finansielle markeder og deres aktører. Peter Norman Sørensen har således givet en række teoretiske bidrag inden for økonomi, som er meget værdifulde også i den aktuelle finanskrise. Peter Norman Sørensens videnskabelige bidrag til økonomisk teori er publiceret i de højst rangerende tidsskrifter inden for økonomi, ligesom han har publiceret i de førende specialiserede tidsskrifter. Desuden har han med en oversigtsartikel i en prominent håndbog været med til at gøre sit faglige område bredere kendt og tilgængelig for en stor kreds af fagøkonomer. Han har med sin kandidatgrad i matematik-økonomi og en ph.d.-grad i økonomi fra Massachusetts Institute of Technology, der har en af verdens bedste ph.d.-uddannelser inden for økonomi, været i stand til meget tidligt i sin karriere at publicere i blandt andet toptidsskriftet Econometrica.

Med sin tilknytning til Nuffield College, Oxford University, fra 1995-1998 fik han yderligere slået sit potentiale fast, og han har siden 1998 været ansat ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet. I perioden 2008-2011 har han ligeledes været ansvarlig for ph.d.-uddannelsen ved instituttet. Siden 2006 har han været professor og haft ansvaret for Økonomisk Instituts Finance Research enhed. Han er leder af en række forskningsprojekter og har organiseret flere internationale workshops. Hans internationale position er markant, og han er bl.a. co-editor for tiddskriftet Economica og associate editor for Makroeconomic Dynamics.

Kontaktoplysninger

Peter Norman Sørensen. Telefon: 3532 3056; e-mail: peter.sorensen@econ.ku.dk
.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. marts 2022