Gå til indhold

Rasmus Lykke Marvig

Ph.d.-studerende, cand.polyt. i bioteknologi, HD 1. del, 26 år

Rasmus Lykke Marvig

Fagområde

Mikrobiologi og evolutionsbiologi.

Forskningsprojekt

Sygdomsfremkaldende bakteriers genetiske tilpasning ved langvarige luftvejsinfektioner.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I mit sabbatår efter gymnasiet tog jeg til en almindelig forelæsning på Danmarks Tekniske Universitet for at fornemme, om bioteknologilinjen kunne være noget for mig. Sjovt nok var forelæseren dengang for syv år siden professor Søren Molin, og da han i dag er min ph.d.-vejleder, må han have lagt kimen til min interesse for mikrobiologi. På mit 2. semester kom jeg til at arbejde med infektionsmikrobiologi, da jeg skulle karakterisere den sygdomsfremkaldende bakterie Pseudomonas aeruginosa. Jeg fandt den bl.a. i mit badeværelse! Siden da har jeg været fascineret at bakteriers tilpasningsevne til ethvert miljø på jorden, eksempelvis i menneskets luftveje.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I mit ph.d.-projekt arbejder jeg med kliniske bakterieisolater fra den afdeling på Rigshospitalet, der behandler patienter med cystisk fibrose. Vi har blandt andet fundet ud af, hvordan bakterierne udvikler resistens over for et antibiotikum. Det er lykkedes os ved at kortlægge alle de genetiske ændringer, der sker i den inficerende bakterie under et sygdomsforløb. Samme metode bruger vi nu til at komme til en endnu dybere forståelse af andre aspekter af kroniske infektioner såsom transmissionsmønstre og mutationsdynamik.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Jeg vil anvende EliteForsk-rejsestipendiet til at samarbejde med professor Edward Delongs forskningsgruppe i Department of Civil and Environmental Engineering and Department of Biological Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

For at kunne forstå og bekæmpe kroniske infektioner er det vigtigt, at vi udvider vores undersøgelse af infektionerne til på én og samme tid at omfatte samtlige bakteriearter i patienterne (mikrobiomet). Herved kan vi blandt andet kortlægge, hvilke interaktioner der kunne være mellem dem. Forskningsgruppen på Massachusetts Institute of Technology er eksperter i forståelsen af hele naturlige mikrobiomer, og jeg forventer at bruge fire måneder hos gruppen i USA.

Lidt om mennesket bag forskeren

Når jeg er hjemme, kan jeg godt lide at sejle i min kajak eller hoppe en tur i havnebadet. Herudover rejser jeg meget med min kæreste og familie.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Santiago de Chile, student fra Hjørring Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Molecular evolutionary Dynamics of Bacteria in a human Host Environment.

Kontaktoplysninger

Rasmus Lykke Marvig. Telefon: 4525 5514, 2231 0903; e-mail: rn@bio.dtu.dk

Forskningsinstitution

Danmark Tekniske Universitet, Institut for Systembiologi.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. februar 2015