Anne Mørk

Ph.d-studerende, cand.mag., 27 år

Anne Mørk

Fagområde

Amerikanske Studier

Forskningsprojekt

Amerikanske præsidenters brug af frivillige organisationer i den moderne velfærdsstat.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Mit forskningsprojekt udspringer af fascinationen af to punkter hvorpå amerikanerne er fundamentalt anderledes end os danskere: de ser i langt højere grad både deres præsident som både en moralsk og politisk leder, og de har en dyb mistillid til den centrale statsmagt. Den voksende velfærdsstat i de seneste 50 år har betydet en stigende kynisme fra borgernes side, og præsidenternes svar på dette har været national service corps (frivillige organisationer under den amerikanske stat), som skal få borgerne til at føle engagement og ansvar for deres land igen. Projektet giver dermed mulighed for at undersøge sammenhængen mellem to områder som ofte ikke forbindes: civilsamfundet og præsidentembedet.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Al forskning om nyere politisk historie er problematisk, da de tilgængelige kilder kan være særdeles partiske. Desuden er der en tværfaglig udfordring, idet meget præsidentiel forskning er baseret på samfundsvidenskabelige metoder, men skal indgå i en humanistisk analyse. Forhåbentligt kan denne udfordring styrke projektet. Jeg håber at kunne bidrage med en dybere forståelse for præsidentens forhold til civilsamfundet, og udover de historiske konklusioner kan projektet forhåbentlig være til nytte i nutiden. Den grundlæggende diskussion om hvad man skylder sit land som borger, og hvordan politikere kan mobilisere civilsamfundets ressourcer, er mere relevant end nogensinde før, ikke blot i USA, men også i Danmark.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Pengene skal bruges til et længerevarende ophold ved George Mason University nær Washington, D.C. Her skal jeg arbejde sammen med James Pfiffner, en af USA’s ledende præsidentforskere. Jeg skal også rejse til præsidentbiblioteker i Texas, Arkansas og Massachusetts for at lave arkivforskning. Desuden giver stipendiet mig muligheder for at deltage i diverse konferencer i udlandet og skabe et internationalt netværk.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg skal være i Washington, D.C. i otte måneder. Opholdet på George Mason giver mig mulighed for at samarbejde med forskere med langt mere alsidige baggrunde end i Danmark. Mange har arbejdet i det politiske miljø, hvilket styrker projektets tværfaglige profil. Opholdet har desuden afgørende betydning for projektets succes, da det giver adgang til arkivmateriale som ikke findes i Danmark. Tilmed har jeg mulighed for at snakke med nogle af de politiske aktører og organisationer, som behandles i projektet.

Lidt om mennesket bag forskeren

Min interesse for USA fylder rigtig meget, både akademisk og privat; Jeg må erkende, at når arbejdsdagen er forbi, bliver der stadig fordøjet store mængder amerikanske politik og litteratur derhjemme. Jeg har især et blødt punkt for Kennedy-familien. En af de store glæder ved et internationalt forskningsområde er de mange venskaber, der dannes på tværs af landegrænser, så der bruges også meget tid på at holde kontakten ved lige og nørde sammen med andre USA-entusiaster.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Aarhus, student fra Amtsgymnasiet i Paderup og bosat i Syddjurs Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Presidential Politics and National Service Corps, 1961–2009

Kontaktoplysninger

Anne Mørk. Telefon: 65 50 22 42, 001-202-907-1321 (i USA). E-mail: moerk@sdu.dk

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, Institut for Historie, Center for Amerikanske Studier, Campusvej 55, DK-5230 Odense M.

Senest opdateret 26. januar 2015