Marie Krogsgaard

Ph.D.- studerende, M. Sc. Nanoscience, 26 år

Marie Krogsgaard

Fagområde

Bioinspireret materialekemi

Forsknings-projekt

Mussel Power – En Efterligning af Naturens Superlim. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for mit forskningsområde opstod på tredje år af mit studium i Nanoscience, da jeg skulle skrive min bacheloropgave. Her blev jeg introduceret til idéen om, at nye opfindelser kan opstå, når man udforsker naturen og lader sig inspirere af dens forunderlige design. I mit speciale valgte jeg derfor at fordybe mig i at efterligne blåmuslingens vedhæftningssystem – et anker, der kan lime sig fast til alle typer materialer både over og under vand. Efter mit speciale var jeg sikker på, at jeg ville fordybe mig yderligere i emnet, og derfor søgte jeg ind på PhD-uddannelsen.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I mit Ph.D projekt efterligner jeg den kemiske sammensætning af blåmuslingens anker i designet af et materiale, der har potentiale til at lime forskellige materialer sammen. Ved at efterligne blåmuslingen kan vi lære at lave meget stærke lim, der virker selv i vandige miljøer, hvilket er en egenskab, som meget få lim har. Denne egenskab giver materialet potentialet til fx at blive brugt indenfor kirurgi. Udfordringerne i projektet ligger i fremstillingen af materialet og i optimeringen af dets egenskaber.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Jeg ønsker at anvende EliteForsk-rejsestipendiet til et ophold i Joanna Aizenbergs forskningslaboratorium på Harvard University i Boston, USA.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg har planlagt et 5 måneders ophold. I løbet af opholdet forventer jeg at skabe et stærkt internationalt netværk og at blive udfordret på et fagligt plan i et af verdens bedste forskningsmiljøer. Samtidigt glæder jeg mig til at få mulighed for at stifte bekendtskab med en anden kultur og til at opleve USA.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er 26 år og bor i Aarhus med min kæreste. Min fritid tilbringer jeg sammen med familie og venner. Jeg holder af at være aktiv, og derfor bruger jeg også meget af min fritid i fitness. Yderligere har jeg spillet klaver siden jeg var 7 år, og klaverspil er for mig en af de bedste metoder til at koble 100% af fra en travl hverdag. Desuden elsker jeg at rejse, og derfor giver dette rejsestipendium mig en unik chance for at kombinere to ting, som jeg godt kan lide – at rejse og at forske.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Jeg er født og opvokset i Frederikshavn og er student fra Frederikshavn Gymnasium. På nuværende tidspunkt har jeg bopæl i Aarhus.

Ph.d.-projektets titel

Mussel-power: DOPA functionalized potential adhesives

Kontaktoplysninger

Telefon: 22884335. E-mail: mariekrogsgaard@inano.au.dk

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), The iNANO House, Gustav Wieds Vej 14, Aarhus Universitet, DK-8000 Aarhus C

Senest opdateret 02. februar 2015