Martin Nielsen

Ph.d.-studerende og cand.oecon., 26 år

Martin Nielsen

Fagområde

Økonomi

Forskningsprojekt

Konkurrence og markeder: Industriøkonomiske analyser af virksomheders strategier og incitamentsregulerende policy. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Tidligt i min økonomiuddannelse blev jeg fascineret af de strategiske valg, som virksomheder træffer. Jeg fandt det interessant at diskutere emner som, hvorfor min frisør giver studierabat, eller hvorfor virksomheder tilsyneladende bekymrer sig om miljøet. Min interesse blev senere konkretiseret på min kandidatuddannelse, hvor jeg i industriøkonomiske fag blev bevidst om, hvilke effekter markedsstrukturer samt institutionelle og reguleringsmæssige betingelser har på virksomheders optimale valg og formåen. Jeg finder den industriøkonomiske tilgang og dens anvendelsesmuligheder attraktive, hvorfor jeg har valgt at lade det danne rammen om mit ph.d.-projekt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Mit ph.d.-projekt består af flere selvstændige forskningsartikler, der hver især sætter fokus på forskellige aspekter af enkelte markeder. I den forbindelse er mit projekts vigtigste udfordring at identificere de centrale præmisser og dynamikker, der hersker på de markeder, som jeg sætter fokus på. Hvordan er markedets struktur? Kan virksomheder differentiere deres produkter gennem kvalitetsforbedrende investeringer? Svar på spørgsmål som disse giver en viden om konkurrencebetingelserne for et pågældende markeds virksomheder samt et kendskab til de underliggende mekanismer, som driver dette marked. Denne viden kan bruges til at forudsige konsekvenserne af alternative virksomhedsstrategier og ekstern regulerende policy og kan således omsættes til konkrete strategiske anbefalinger.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Midlerne skal hovedsageligt bruges på et ophold ved Department of Economics, University of California, Berkeley. Institutionen er toneangivende inden for mit felt og har desuden tætte relationer til den private hightech-branche i Silicon Valley.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Gennem mit 6-måneders ophold på UC Berkeley forventer jeg i særlig grad at blive inspireret af topforskernes tilgang til økonomi – og industriøkonomi i særdeleshed. Grundet relationerne mellem forskningsverdenen og Silicon Valley forventer jeg at tilegne mig en konkret indsigt i forskellige hightech markeder.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er pt. bosat i London sammen med min kæreste Anne, hvor vi begge følger kurser som del af vores respektive universitetsuddannelser. Jeg elsker at møde nye mennesker med en anden faglig og kulturel baggrund og nyder at færdes i en multikulturel storby som London. Som stor fodboldfan sætter jeg desuden pris på at være i fodboldens hjemland. Med nogle af mine medstuderende tager jeg del i fodboldkulturen på de lokale pubs et af Londons mange stadions.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Odense og HF-student fra Kolding Gymnasium. Når jeg ikke er udenlands, har jeg bopæl i Odense Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Essays in Industrial Organization.

Kontaktoplysninger

Mobil: +45 30301430. E-mail: mart@sam.sdu.dk

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Campusvej 55, 5230 Odense M.

Senest opdateret 29. juli 2020