Pimlapas Leekitcharoenphon

Ph.d.-studerende, epidemiologi, 29 år

Pimplapas Leekitscharoenphon


Fagområde

Epidemiologi og bioinformatik

Forskningsprojekt

Whole genome epidemiological typing of Salmonella 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har en stor interesse for mit forskningsfelt, eftersom det er en kombination af områder, jeg tidligere har beskæftiget mig med – nemlig epidemiologi og bioinformatik. Indenfor bioinformatik har jeg forbedret mine fagkundskaber, og jeg har fået ny indsigt i epidemiologi. Endvidere er min forskning ganske ny og vil blive anvendt i praksis indenfor sygdomsbekæmpelse med henblik på at forhindre eller nedbringe bakterielle udbrud.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Min forskning har til formål at undersøge, hvordan hel-genom sekventering (WGS) kan bruges til at forstå sygdomsfremkaldende bakteriers epidemiologi og udvikling med særlig fokus på Salmonella. WGS giver mulighed for en ’real-time’ deling og sammenligning af DNA-kode, hvilket kan frembringe en helt ny måde at forstå og håndtere smitsomme sygdomme på og bane vejen for en hurtig identifikation af nationale og internationale sygdomsudbrud. Den største udfordring er manglen på hurtige, nemme og standardiserede metoder til at analysere store mængder af data. Denne udfordring vil i fremtiden være stor. Nøglen til dette er at forstå, hvor hurtigt de forskellige dele af det bakterielle genom forandrer sig og undersøge, hvad der sker, når bakterierne skiftende miljø. Denne viden er vigtig for at fastslå, om bakterier, der er isoleret fra forskellige dele af verden og på forskellige tidspunkter, er af samme oprindelse. Desuden kan det også give indsigt i, hvordan bakterier tilpasser sig nye miljøer og værter.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Dr. Daniel Wilson, Nuffield Department of Medicine, University of Oxford, Oxford, UK

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg skal være væk i 5 måneder. Det planlagte forskningsophold og ikke mindst samarbejdet med Oxford og DTU vil være en meget stor oplevelse for mig.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset i Thailand og har både min bachelorgrad og master fra universiteter i Thailand (Silpakorn og KMUTT). Jeg flyttede til Danmark i slutningen af 2010 for at starte min p.hd. på DTU. Min familie bor i Rachaburi, Thailand (110 km fra Bangkok). Jeg har 2 søstre, og de er meget yngre end mig (18 og 15 år gamle). Udover at forske er jeg meget glad for at danse. Jeg danser meget hip-hop. Derudover er jeg også glad for at se film og læse bøger.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Ratchaburi, Thailand

Ph.d.-projektets titel

Whole genome epidemiological typing of Salmonella

Kontaktoplysninger

Telefon: 28769522. E-mail pile@food.dtu.dk

Forskningsinstitution

DTU Food, DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, Kemitorvet, Bygning 204, lokale 39, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Senest opdateret 26. januar 2015