Rasmus Koss Hartmann

Ph.d.-studerende, cand.merc.psyk., 28 år

Rasmus Koss Hartmann

Fagområde

Erhvervsøkonomi 

Forskningsprojekt

Brugerdreven innovation af styring i offentlige organisationer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg forsker i, hvordan de styringsværktøjer, som bruges til at regulere og kontrollere vores offentlige organisationer, kan udvikles gennem inddragelse af ’brugere’ af styringen dvs. medarbejdere og ledere i de offentlige organisationer, som borgerne møder. Det kommer sig af, at jeg i bagkanten af mit bachelorprojekt sammen med min projektmakker fik mulighed for at lave et forskningsprojekt sammen med vores bachelorvejleder omkring brugen af økonomistyringssystemer i Forsvaret. Jeg opdagede her, hvordan de lokale administrationsmedarbejdere og mellemledere udviklede deres egne innovative måder at holde styr på resurseforbruget og logistikken i enheden, som var mere lokalt anvendelige end de standardiserede formater, der blev udviklet centralt. Alt sammen meget uofficielt. Samtidig arbejdede jeg på et forskningscenter, hvor der blev arbejdet med nye perspektiver på styring og ledelse af den offentlige sektor mere generelt, og så flød de to ting sammen i spørgsmålet om, hvordan brugere mere systematisk bidrage til at udvikle nye måder at styre offentlige organisationer på.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det store problem, når man gerne vil studere sådan et fænomen, som jeg gør, er at finde data. Jeg kan jo ikke lige som naturvidenskabsfolk opstille et eksperiment om det, men må finde det ’derude i virkeligheden’. På den måde er jeg ret heldig med, at man i Danmark kan finde nogle meget – også internationalt set – interessante måder at udvikle og udfordre de styringsmekanismer og reguleringer, som der arbejdes efter i offentlige organisationer. Det giver mulighed for at studere potentialet og mekanismerne i brugerdreven innovation i en meget unik sammenhæng.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Massachusetts Institute of Technologys Sloan School of Management University of Edinburgh Business School

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg skal være af sted i to perioder af hhv. et halvt år i Boston i foråret 2013 og en måned i Edinburgh i efteråret 2013. Mit projekts udgangspunkt er meget tværfagligt og spænder over både innovationsteori og diskussioner om styring og udvikling af den offentlige sektor – med de to udlandsophold får jeg mulighed for at komme i dialog med førende internationale kapaciteter inden for begge felter.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Jeg er født i København, blev student fra Aalborg Handelsskole og bor nu i København.

Ph.d.-projektets titel

User innovation in Regulation inside government. Understanding potentials, drivers and processes.

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 29 46 88 68. E-mail: Rkr.om@cbs.dk

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg

Senest opdateret 29. juli 2020