Sashka Dimova

Ph.d.-studerende, cand. oecon, 26 år

Sashka Dimova

Fagområde

Økonomi

Forskningsprojekt

Identifikation af Inflow effekter af intensive aktive arbejdsmarkedspolitikker. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Ikke alle aktive arbejdsmarkedsprogrammer er effektive, og der er stadig mange spørgsmål at besvare. Dette indikerer et behov for flere og grundigere evalueringer med henblik på at kunne bane vej for et bedre design af arbejdsmarkedspolitikker. Min særlige interesse for randomiserede eksperimenter som metode til at vurdere virkningen af de aktive arbejdsmarkedspolikker og besvare de kritiske spørgsmål opstod, da jeg sidste år deltog i et kursus i Cape Town. Denne nye tilgang til økonomi og økonomisk politik fangede min interesse med det samme.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Aktiv arbejdsmarkedspolitik kan have direkte og indirekte virkning på arbejdere, men der er ikke meget viden om aktiv arbejdsmarkedspolitiks indflydelse på de generelle ligevægtsmodeller. Hvordan påvirker de aktive arbejdsmarkedspolitikker løndannelsen og ledigheds ligevægten? Bidrager sagsbehandlerne til at skabe jobs? Begrænser det øgede antal af folk, der finder et job som følge af deltagelse i fx møder andre arbejdere i at finde et job? Jeg bestræber mig på, at belyse nogle af disse spørgsmål i mit ph.d.-projekt, da jeg mener, at resultaterne kan være vigtige for arbejdsmarkedspolitikken.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Jeg håber at komme på Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), som er et forskningscenter ved Økonomisk Institut ved Massachusetts Institute of Technology (MIT). Det vil være værdifuldt at have adgang til J-PAL’s ressourcer, eftersom dette forskningscenter i høj grad står bag de nye og innovative tiltag i arbejdsmarkedsøkonomien.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg planlægger at være tilknyttet MIT i 6 måneder, hvor jeg gerne vil afdække nogle af de centrale spørgsmål i mit ph.d.-projekt. I løbet af mit ophold håber jeg at kunne danne en bro mellem praktisk arbejde og underliggende økonomiske teorier. Cambridge skolen tilbyder gode kurser og seminarer i arbejdsmarkedsøkonomi. Jeg håber derudover på at få en masse faglig inspiration.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg føler mig privilegeret over, at jeg har haft mulighed for at rejse en masse og over at have studeret og boet i fem forskellige lande. Internationale erfaringer åbner op for en masse muligheder. I det sidste halvandet år har jeg nydt at fordybe mig i dynamikken i den danske kultur. I min fritid lader jeg dette inspirere mig ved at læse forskellige typer af magasiner og bøger samt tage på museumsbesøg og til koncerter. Jeg kan ikke forestille mig et liv uden sport – jeg har altid elsket svømning, tennis og mange former for holdsport.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Jeg er født I Skopje, Makedoniens hovedstad. Jeg bor nu i Århus.

Ph.d.-projektets titel

Identification of Inflow Effects of Intensive Active Labour Market Policies

Kontaktoplysninger

Sashka Dimova. Telefon: +45 87 16 48 21, +45 2 840 024. E-mail: sdimova@asb.dk

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, Department of Economics and Business, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Senest opdateret 29. juli 2020