Tor Biering-Sørensen

Ph.d.-studerende, cand.med., 28 år

Tor Biering-Sørensen

Fagområde

Kardiologisk forskning med særligt fokus på kardiovaskulær billeddannelse

Forskningsprojekt

Brugbarheden af avanceret ekkokardiografi (ultralyd af hjertet) til at identificere personer i risiko for hjerterytmeforstyrrelser.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Under medicinstudiet fandt jeg tidligt ud af, at hjertefysiologi var det emne, der interesserede mig mest. Jeg opsøgte derfor en forskningsgruppe på hjerteafdelingen på Gentofte Hospital, der er en af de førende indenfor kardiovaskulær billeddannelse i Danmark. Dette udmøntede sig i et særdeles lærerigt prægraduat forskningsår, og jeg har siden da fortsat mit forskningsarbejde i denne gruppe. Under medicinstudiet arbejdede jeg på hjerteafdelingen på Rigshospitalet, hvor jeg fik interesse for at udforske forbindelsen mellem kardiovaskulære billedannelse og hjerterytmeforstyrrelser, hvilket udmøntede sig i mit ph.d.-projekt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den hyppigste årsag til kardielle embolier (blodpropper, der er dannet i hjertet og ført med blodstrømmen til hjernen) er hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer. Atrieflimmer kan dog forblive udiagnosticeret over længere tid grundet sygdommens forløb startende med kortere varende anfald (paroksystisk), der senere udvikler sig til vedvarende atrieflimmer. Metoder, der tidligt kan opdage tilstedeværelsen eller sandsynliggøre udviklingen af paroksystisk atrieflimmer, er derfor ønskelige, således at disse asymptomatiske højrisiko patienter kan behandles, inden de eventuelt får en blodprop i hjernen. En avanceret ekkokardiografisk undersøgelse kan muligvis påvise forhold, der kan være en sådan tidlig markør for en senere udvikling af eller allerede tilstedeværende skjult paroksystisk atrieflimmer.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Midlerne fra stipendiet skal bruges til et forskningsophold hos professor og læge Scott David Solomons forskningsgruppe i Cardiovascular Imaging Core Laboratory (CICL), Non-invasive Cardiac Laboratory, Brigham & Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Mit forskningsophold forventes at vare fra 1 til 2 år. Scott D. Solomon er en af de førende forskere inden for avanceret ekkokardiografi, og er direktør for Cardiovascular Imaging Core Laboratory (CICL) på Harvard Medical School. Jeg forventer derfor, at opholdet vil bidrage med en bedre forståelse inden for avancerede ekkokardiografiske teknikker, og at min indsigt i hjertesygdommes patofysiologi udbygges. Samtidig ser jeg det som et større mål at etablere et længerevarende samarbejde, der rækker ud over mit ph.d.-projekt.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er opvokset på Østerbro i København med mine forældre og 3 søskende. Mine bedstefædre på begge sider, begge mine forældre samt to af mine søskende er læger/medicinstuderende, så det var ikke svært at vælge karrierevej. Jeg bor på Nørrebro sammen med min kæreste og vores to hunde. Jeg arbejder en del,  en elsker også at være sammen med mine venner til et slag badminton, en kop kaffe eller andet. Jeg har altid rejst meget og nyder at rejse ud og opleve verdenen.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i København, student fra Sankt Annæ Gymnasium, lægevidenskabelig kandidat fra Københavns Universitet og bopæl Københavns Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Cerebrovaskulær iskæmi og strukturel hjertesygdom, Epidemiologisk studie med ekkokardiografi

Kontaktoplysninger

Telefon: 28933590, e-mail: tor.biering@gmail.com

Forskningsinstitution

Kardiologisk afdeling P, Gentofte Hospital, Hjertemedicinsk forskning, post 835, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup. Klinisk Institut for Kirurgi og Intern Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, KU.

Senest opdateret 29. juli 2020