Tue Heesgaard Jepsen

Ph.d.-studerende, Cand. Scient. i Kemi, 27 år

Tue Heesgaard Jepsen

Fagområde

Organisk kemi

Forskningsprojekt

Erythrina Alkaloider – Et skridt nærmere fremtidens antidepressiv medicin 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for kemi startede helt tilbage i folkeskolen, hvor jeg blev inspireret af gode undervisere. Gennem kemistudiet på Københavns Universitet blev jeg særligt interesseret i den organiske kemi, men det var først under mit bachelor og senere specialeprojekt på medicinalvirksomheden H. Lundbeck A/S, at jeg blev sporet mod medicinalkemien. Her blev jeg inspireret af nogle af de dygtigste forskere inden for mit interessefelt, og det gik op for mig, at jeg kunne bruge mine kompetencer til at fremstille nye spændende molekyler, der kunne gøre en forskel indenfor lægemiddelforskning.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det overordnede mål er at udvikle nye lægemidler til behandling af hjernesygdomme som depression og Parkinsons syge. Udgangspunktet er det potente naturstof dihydro-beta-erythridin (DHβE), da naturstoffet har vist sig at være en potent og selektiv antagonist for en af de nikotinerge acetylcholin receptorer (nAChR) i in vitro og in vivo eksperimenter. Projektets formål er at lære mere om dette naturstofs interaktioner med nAChR ved at fremstille nye strukturelle analoger af DHβE til et omfattende struktur-aktivitets studie af DHβE-analogerne. Herved kortlægges de hidtil ukendte interaktioner mellem receptoren og liganden, og denne viden skal bruges til at designe nye selektive ligander. Vi er hermed kommet et skridt længere på vejen mod fremtidens lægemidler.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Mit ophold går til Columbia University i New York City hos Professor Scott A. Snyder.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg kan se frem til seks måneder på Columbia University, hvor jeg skal besøge en af de højest profilerede forskningsgrupper på området. Jeg skal beskæftige mig med totalsyntese af komplicerede naturstoffer, og jeg vil blive udfordret på alle tænkelige måder, da det faglige niveau i Professor Snyders gruppe er meget højt. Jeg forventer, at opholdet vil styrke mine kompetencer såvel som min internationale profil.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor på Frederiksberg med min kæreste Louise, hvor vi nyder fritiden sammen med familie og venner. Vi sætter stor pris på at benytte Københavns mange kulturelle tilbud; Jeg elsker god mad, god musik, gode film og lange løbeture. Det, jeg sætter mest pris på i min fritid, er at være ude i naturen og nyde stilheden på korte eller lange vandreture i ind- og udland. Jeg føler stor glæde ved at udrette noget konkret, derfor nyder jeg også mine mange ”gør-det-selv”-projekter i vores lejlighed.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Agerbæk, student fra Grindsted Gymnasium og bopæl i Frederiksberg Kommune.

Ph.d.-projektets titel

Structure-activity relationship of Erythrina Alkaloids on the neuronal nicotinic acetylcholine receptors.

Kontaktoplysninger

Tue Heesgaard Jepsen. Telefon: 60957399. E-mail: tuhj@sund.ku.dk

Forskningsinstitution

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Universitetsparken 2, Lokale 333, 2100 København Ø

Senest opdateret 29. juli 2020