Tue Wenzel Kragstrup

Ph.d.-studerende, cand. med., 30 år

Tue Wenzel Kragstrup

Fagområde

Reumatologi, immunologi, autoinflammatoriske og autoimmune sygdomme

Forskningsprojekt

Identifikation af sygdomsfremkaldende signalstoffer ved leddegigt med henblik på udvikling af ny medicin.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg blev fascineret af den nye såkaldte biologiske medicin under bachelordelen af medicinstudiet. Den biologiske medicin har især forbedret behandlingen af patienter indenfor reumatologien ved at hæmme specifikke betændelsessignalstoffer. Da jeg blev præsenteret for et projekt af den meget entusiastiske underviser og reumatolog Bent Deleuran (nu professor og studieleder for molekylærmedicin-uddannelsen på Aarhus Universitet) var jeg ikke i tvivl og tog et frivilligt ekstra år på medicinuddannelsen for at forske. Jeg blev hurtigt klar over, at forskningsverdenen passer mig godt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Leddegigt er en kronisk og invaliderende sygdom. Sygdommen er karakteriseret ved opblussen af en betændelsesreaktion uden tilstedeværelse af bakterier eller virus. Den nye biologiske behandling virker ofte godt, men ved ophør af behandling vil mange patienter opleve tilbagevenden af symptomer. Det kan sammenlignes med et bål, hvor en del af ilten fjernes. Flammerne slukkes, men gløderne fortsætter. Hvis gløderne får tilført ny ilt, blusser bålet op igen. Ved at finde de betændelsessignalstoffer, som er medvirkende til at starte sygdommen, kan vi komme nærmere en helbredende behandling.

Hvortil ønsker du at rejse med midlerne fra stipendiet?

Jeg ønsker at rejse til forskningslaboratoriet under ledelse af Associate Professor William Robinson, Division of Immunology and Rheumatology, Stanford University School of Medicine (Robinson lab). Robinson lab er en førende institution indenfor reumatologisk grundforskning med et internationalt miljø med de bedste studerende fra hele verden. Det forskningsmæssige formål med mit ophold i Robinson lab er at samarbejde om at undersøge sygdomsfremkaldende signalstoffer i den helt tidlige fase af leddegigt.

Hvor længe skal du være væk, og hvad forventer du at få ud af opholdene?

Jeg skal i første omgang være tilknyttet Robinson lab i ca. seks måneder. Formålene med dette ophold er, at jeg udfører forsøg i forbindelse med mit ph.d.-projekt, og at jeg opnår ny viden og lærer nye teknikker til min videre forskningsaktivitet på Aarhus Universitet. Det er planen at etablere et vedvarende forskningssamarbejde med Robinson lab med henblik på at styrke den grundvidenskabelige reumatologiske forskning i Danmark og få mulighed for hyppige genbesøg i USA.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har fundet et arbejde, som i høj grad flyder sammen med min interesse. Det kan derfor være svært at adskille fritid og arbejdsliv. Jeg er dog for nylig blevet far, og børn har jo en fantastisk evne til at gøre en nærværende. Når jeg er sammen med min søn Frej på halvandet år glemmer jeg hurtigt et mislykket eksperiment. Herudover kobler jeg fra ved at løbe lange ture, se fodbold med vennerne eller allerbedst ved at rejse. Min kæreste Camilla er ph.d.-studerende på Statskundskab ved Aarhus Universitet og skal også være tilknyttet Stanford University under dette udlandsophold.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Aarhus, matematisk student fra Aarhus Katedralskole, bopæl i Aarhus

Ph.d.-projektets titel

Inflammatory proteins as biomarkers and therapeutic targets in rheumatoid arthritis and spondyloarthritis.

Kontaktoplysninger

Tue Wenzel Kragstrup. Telefon: +45 2982 1739. Email: tue@immunology.au.dk

Forskningsinstitution

Deleuran lab, Institut for Biomedicin, HEALTH, Aarhus Universitet, Bartholinbygningens 4. sal, Wilhelm Meyers Allé 4, DK-8000 Aarhus C

Senest opdateret 29. juli 2020