Gå til indhold

Asbjørn Søndergaard

Ph.d-studerende, udviklingschef, arkitekt, cand.arch

Født 1982 i Nykøbing Mors, student fra Rudolf Steinerskolen i Vejlby-Risskov og bopæl i Aarhus

Asbjørn Søndergaard

Fagområde:

Arkitektur

Institution:

Arkitektskolen Aarhus Nørreport 20, 8000 Aarhus C

Kontaktoplysninger:

Asbjørn Søndergaard. Telefon: 8936 0296, e-mail: asbs@aarch.dk

Kan du give en kort beskrivelse af dit forskningsområde?

Mit forskningsområde ligger i krydsfeltet mellem arkitektur, ingeniørkunst og industriel robotfremstilling. Det beskæftiger sig med topologioptimering af arkitektoniske konstruktioner og metoderne til, hvordan de kan frembringes ved hjælp af digitalt drevne fremstillingsprocesser,  herunder robotfremstilling. Topologioptimering er en dansk opfundet optimeringsmetode, som har vundet stor udbredelse i fly- og bilindustrien til optimering af maskinkomponenter. I arkitektonisk anvendelse gør den det muligt at spare store mængder materiale i de byggede konstruktioner og resulterer samtidigt i et nyt arkitektonisk formsprog, som er betinget af sammenspillet mellem de statiske kræfter. Herved kan der skabes en forbedret miljøprofil for arkitektonisk byggeri og samtidig en ny æstetisk retning, som udfordrer den samtidsarkitektoniske teoridannelse.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver?

Den grundlæggende udfordring ved anvendelsen af topologioptimering i arkitektonisk formgivning er, at optimeringsproceduren resulterer  i formmæssigt meget komplekse geometrier, som er svære at realisere  med gængse byggemetoder. Derfor  er det nødvendigt at undersøge et nyt sæt af digitalt  drevne fremstillingsmetoder, som ved hjælp af robotteknologi kan realisere sådanne optimerede designs. Dette er ph.d-projektets hovedmål. Perspektivet  er, at det ved hjælp af de udviklede metoder  bliver muligt  at realisere avancerede arkitektoniske designs i beton, stål og træ, som sparer op til 70% af det fornødne materiale, mens det resulterer i radikalt anderledes,  organiske geometrier, som synliggør  de statiske kræfters trajektorier i den byggede form.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Arkitekten Mies van der Rohes grundsætning ”less is more” har været en paradigmatisk grundpille i det det 20. århundredes arkitektur. Det har haft som konsekvens, at ornamentering og geometrisk kompleksitet den dag i dag betragtes som overflødige, og i mange sammenhænge decideret amoralske tilføjelser til en slags arkitektonisk ’grundessens’ af simple, retvinklede geometrier. Min interesse for feltet begyndte, da jeg opdagede, at topologisk optimering - selv når udgangspunktet var helt simple, ortogonale volumener - resulterede i stærkt ekspressive, organiske former. Ved netop ikke at lægge noget til, men i stedet at trække fra modernismens firkantede grundessens opstod en formal rigdom af nærmest ornamental karakter, helt betinget af de fysiske kræfter. I statisk henseende er den optimerede form mange gange lettere og mere materialeeffektiv, mens den i arkitektonisk henseende introducerer et nyt æstetisk ideal samt den kontroversielle tanke, at væsentlige bidrag til arkitektonisk formgivning kan ydes fra en rent matematisk og autonom beregningsproces.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet?

Eliteforsk-rejsestipendiet skal bruges til et længerevarende forskningsophold på ETH i Zürich, ved arkitekterne Matthias Kohler og Fabio Gramazio’s professorat i digital arkitektur og fabrikation. Professorerne Kohler og Gramazio var de første, som introducerede arkitektonisk robotfremstilling, og er i dag verdens ledende institution på feltet. De har specifikt ledt en mangeårig forskningsindsats indenfor robotfremstilling af avancerede trækonstruktioner. Under forskningsopholdet skal der udvikles en kobling mellem topologioptimering og deres robotiserede metoder for konstruktionsfremstilling, for herved at afdække det arkitektoniske og miljømæssige potentiale i design og fremstilling af topologisk optimerede tømmerkonstruktioner. Arbejdet udmunder i robotfremstillingen af et antal fuldskala prototypekonstruktioner.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. januar 2022