Gå til indhold

Erik Trampe

Ph.d.-studerende, cand.scient. i biologi

Født 1979 i Virum, student fra Virum Gymnasium, bor i Hellerup i Gentofte Kommune.

Erik Trampe

Fagområde:

Mikrobiologi, økologi, marinbiologi

Institution:

Københavns Universitet, Biologisk Institut,  Marinbiologisk Sektion. Strandpromenaden 5, 3000 Helsingør

Kontaktoplysninger:

Erik Trampe. Mobil: 2870 1742, e-mail: etrampe@bio.ku.dk

Kan du give en kort beskrivelse af dit forskningsområde?

Jeg studerer det mikrobielle samfund, der koloniserer de unikke undersøiske ”Ikka Søjler”, der kun findes i én fjord i Sydvest-Grønland. Søjlerne dannes af kalkmineralet ikait, og bliver op mod 20 meter høje. I mit ph.d.-projekt foretages en meget detaljeret kortlægning af den mikrobielle aktivitet og de fysisk-kemiske forhold organismerne lever under. Til dette benyttes dykkerbaserede målinger med avanceret mikrosensor-teknologi suppleret  med en række avancerede bioimaging  metoder  i laboratoriet. Det mikrobielle samfund, der er domineret af fotosyntetiserende cyanobakterier og mikroalger, lever under ekstreme forhold som lav temperatur, høj pH og skiftende saltholdighed. Disse forhold har givet anledning til evolution af organismer med specielle stofskiftestrategier og dermed grobund for opdagelse af hidtil ukendte cyanobakterie-stammer.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver?

Det er en stor udfordring at planlægge og gennemføre forskningsekspeditioner til øde områder; udstyr og proviant skal medbringes hjemmefra, de rigtige mennesker og logistiske forhold skal alt sammen gå op i en højere enhed. I projektet beskriver jeg detaljeret de fysisk-kemiske forhold i et meget porøst materiale, der samtidigt bliver ustabilt, når temperaturen overstiger 6-8ºC samt ved dræning. De givne forhold stiller høje krav til metodeudvikling og udstyr, som helst skal fungere i første forsøg. Med de forventede stigende havtemperaturer under de globale forandringer er det måske ved at være sidste udkald for at undersøge disse unikke strukturer, og indsamle organismer, der på sigt kan medføre opdagelser af nye molekyler som enzymer og proteiner med bioteknologiske potentialer.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Jeg har altid været meget fascineret af havet og drages af det uudforskede. Via mit bachelorprojekt fik jeg mulighed for at arbejde med ledende forskere inden for koralbiologi og fik her en passion for at forfølge viden om mikrobiel økologi, navnligt i ekstreme miljøer. Mangfoldigheden af tilpasninger til givne miljøer og de bagvedlæggende processer har min store interesse. Under mit speciale fik jeg mulighed for at lære mange forskellige metoder. Stor tillid fra min vejleder gav mig mulighed for at eksperimentere og videreudvikle metoder samt afprøve ny anvendelse. Min vejleder har også åbnet mine øjne for fordelene ved at søge inspiration, se muligheder og udvide mit netværk på tværs af mange forskningsgrene og fagområder.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet?

Rejsestipendiet giver mig en enestående mulighed for at udvide og fortsætte mit arbejde med professor Richard Castenholz ved University of Oregon i USA, som er en af de førende forskere inden for feltet. Ydermere giver det mig også mulighed for et forskningsophold hos professor Peter Ralph ved University of Technology Sydney i Australien. Her vil jeg foretage komparative studier af endolitiske cyanobakterier i koralskelletter og i såkaldt ”beachrock”.

Kan du fortælle lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er gift med Maria, som er seniorkonsulent i en stor bank. Vi bor i Hellerup med vores to børn; Alexander på 4 og Clara på 2 år. Fritiden går mest med familiehygge og sport, jeg nyder at være i naturen enten til vands på et surfboard eller til lands på mountainbike, i løb eller gang. Vi elsker at rejse sammen og nyder gerne langturssejlads, specielt under tropiske himmelstrøg.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. januar 2022