Gå til indhold

Federica Bianchi

Ph.d.-studerende

Født 1987 i Vicenza i Italien, student fra Liceo Scientifico Statale ”G.B. Quadri”, og bopæl i Lyngby.

Federica Bianchi

Fagområde:

Neurovidenskab, akustisk og audiologi

Institution:

Oticon Center of Excellence for Hearing and Speech Sciences (CHeSS), Electrical Engineering, Technical University of Denmark, Ørsteds Plads Building 352, 2800 Kongens Lyngby, Denmark

Kontaktoplysninger:

Federica Bianchi. Telefon: 5264 7446, e-mail: fbia@elektro.dtu.dk

Kan du give en kort beskrivelse af dit forskningsområde?

Jeg undersøger de processer, som er involverede i repræsentationen af tonehøjde (pitch) og musik i det auditive system hos mennesker  med normal  og nedsat hørelse. Den nye og spændende tilgang  i mit projekt  er at kombinere adfærdsmæssige  metoder  med funktionel magnetisk  resonans-billeddannelse (fMRI, måling af blodtilstrømning til forskellige dele af hjernen) og at udføre eksperimenter, som inkluderer både normalthørende og hørehæmmede  personer. Denne tværfaglige  tilgang  er meget sjælden i høreforskning, især med henblik på personer med høretab. Undersøgelsen af sammenhænge mellem psykoakustiske og neuroimaging målinger kan give en helt ny indsigt i, hvordan tonehøjde og musik kodes af neurale enheder i bestemte områder i hjernen, og hvordan disse neurale repræsentationer er påvirket af høretab.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver?

Udfordringerne i høreforskningen er mange, især når det handler om mennesker med høretabs evne til at opfatte lyde (f.eks. tale eller musik) i komplekse og realistiske lydmiljøer. En af de største udfordringer er at forstå og forklare de store individuelle forskelle i, hvordan folk klarer sig i realistiske situationer, selv om de har ens høretærskler. Nationalt er et af de nuværende perspektiver at genoprette klinisk forskning i området, som vil give mulighed for flere forsøg med et stort antal forsøgspersoner, samt fremme udviklingen af kliniske  diagnostiske  metoder, som afspejler  den nye viden i feltet. Internationale perspektiver inkluderer en mere tværfaglig tilgang samt udviklingen af metoder, hvor forskellige objektive og subjektive data indsamles samtidig. Desuden er der et stort fokus på undersøgelser, hvor forskellige stadier i det auditive system tages i betragtning.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Interessen for dette forskningsfelt steg i mit masterprojekt, hvor jeg også brugte både objektive og subjektive metoder, hvilke bragte mig masser af udfordringer men også begejstring for emnet.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet?

To forskningsgrupper i Nordamerika er især interessante, idet de kombinerer den tværfaglige (psykoakustik og fMRI) komponent med en stærk videnskabelig position indenfor høreforskning. Begge har i årevis forsket i, hvordan tonehøjde og musik behandles fra det indre øre op til hjernebarken. Disse grupper er: 1) Auditory Perception and Cognition Lab på University of Minnesota (Minneapolis, USA) samt 2) International Laboratory for Brain, Music, and Sound Research på McGill University (Montréal, Canada).

Kan du fortælle lidt om mennesket bag forskeren?

Når jeg har en friweekend, elsker jeg at rejse til Italien og nyde noget familietid med mine forældre og min søster og gå ud med mine venner. I begyndelsen var det ikke let at bo i udlandet og i et land så forskelligt fra Italien. Men nu værdsætter jeg mange ting i Danmark, og jeg er glad for at bo i København. Der er så mange ting at lave, og det er sådan en livlig by! I min fritid  nyder jeg at dyrke sport, svømme og træne. Jeg kan godt lide at gå ud med mine venner, organisere middage og fester, gå i biografen og læse bøger.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. januar 2022