Gå til indhold

Iva Ridjan

Ph.d-studerende, M.Eng.

Født 1988 i Vinkovci, Kroatien, bachelor og kandidat fra Zagreb og bopæl i København.

Iva Ridjan

Fagområde

Energiplanlægning

Institution

Aalborg Universitet, Institut for planlægning, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Kontaktoplysninger

Iva Ridjan. Telefon: 9940 2950, e-mail: iva@plan.aau.dk

Kan du give en kort beskrivelse af dit forskningsområde?

Danmark har besluttet at omstille sit energisystem til 100% vedvarende energi frem til 2050, og der er mange udfordringer i forbindelse med at nå dette mål. Min forskning omhandler energiplanlægning af 100% vedvarende energi-systemer med fokus på transportsektoren. Transportsektoren er en kompleks sektor, og der er ingen nem løsning på at omstille til 100% vedvarende energi. Der lægges vægt på udvikling af nye brændstoffer, der kan medvirke til at nedbringe brugen af fossile brændstoffer i sektoren og for at muliggøre integration af andre vedvarende energikilder i energisystemet. Den brændselsfremstillingsproces, der forskes i, kombinerer en kulstofkilde med brint, som er produceret gennem elektrolyse for at producere syntesegas, der kan omdannes til forskellige gasformige eller flydende brændstoffer ved kemisk syntese.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver?

En energisystemsanalyse af et 100% vedvarende energisystem er en meget udfordrende analyse, og der er forskellige overvejelser, der skal gøres som f.eks. disponible ressourcer, systembalance, energikrav i forskellige sektorer og infrastruktur. Indførelse af vedvarende energikilder i de forskellige energisektorer er allerede begyndt, men det særlige ved transportsektoren som område er, at det kombinerer alle generelle udfordringer i omstillingen til 100% vedvarende energi. Transportsektoren er stærkt afhængig af fossile brændstoffer og selv med elektrificering af sektoren, vil der stadig være behov for flydende eller gasformige brændstoffer. Jeg forsøger at sætte fokus på disse udfordringer i min ph.d. og især den udfordring, det er at omdanne et helt energisystem til 100% vedvarende energi og på samme tid begrænse brugen af biomasse, som er en af grundpillerne i et fremtidigt energisystem.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Jeg blev introduceret til emnet i løbet af mit speciale, som jeg udfærdigede i samarbejde med Forskningsgruppen for Energiplanlægning på AAU. Jeg er begyndt at arbejde på projektet i forbindelse med implementering af elektrolyse-enheder til produktion af brændstof og til balancering af energisystemer. Jeg finder dette emne meget interessant på grund af det langsigtede perspektiv for energiplanlægning af systemer med høje andele af vedvarende energikilder. Desuden var det inspirerende at tænke ud af boksen for at finde et alternativ til rene biobrændsler, der regelmæssigt bliver foreslået som løsning for transportsektoren.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet?

Jeg er blevet optaget som gæsteforsker ved University of California, Davis - Institute of Transport Studies (ITS) i 3 måneder. Samarbejdet hører under The Sustainable Transportation Energy Pathways research program, der arbejder med undersøgelser af mulige overgange til et alternativt drevet transportsystem. Under udvekslingen har jeg også planlagt at have et kort ophold på Stanford University på grund af netværk og deres arbejde med 100% vedvarende energisystemer.

Kan du fortælle lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er født og opvokset i Kroatien i en familie på fire. Under sidste del af mine kandidatstudier havde jeg et kort praktikophold på Aalborg Universitet, der resulterede i et samarbejde omkring mit speciale. Når du studerer Energiteknik, er Danmark stedet at være, så jeg vendte tilbage til Danmark, og slog mig ned i en dejlig lejlighed på Vesterbro med min danske kæreste, som også er ph.d.-studerende ved AAU.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. december 2021