Gå til indhold

Thomas Lehrmann Christiansen

Ph.d.-studerende, civilingeniør (cand.polyt.)

Født 1987 i Nordborg, student fra Sønderborg Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.

Thomas Lehrmann Christiansen

Fagområde

Mit nuværende fagområde er en kombination af medikoteknik og mikroelektromekaniske systemer, mens min baggrund er inden for fysik og nanoteknologi.

Institution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Ørsteds Plads, bygning 344.

Kontaktoplysninger

Thomas Lehrmann Christiansen. Telefon: 2859 6144, e-mail: tlehr@nanotech.dtu.dk

Kan du give en kort beskrivelse af dit forskningsområde?

I min forskning arbejder jeg med at udvikle en ny type transducere, som skal bruges til at danne tredimensionelle billeder i medicinsk ultralyd. Ultralydsscanninger er en central del af medicinsk diagnostik, og ultralydsscanninger i tre dimensioner giver muligheder, der ikke eksisterer med de konventionelle ultralydsscanninger i to dimensioner. Tredimensionel ultralydsscanning stiller store krav til transduceren, som er ansvarlig for at sende og modtage lyden. Med den nuværende teknologi er sådanne transducere særdeles vanskelige at fremstille, hvilket gør teknologien meget dyr og sætter begrænsninger på billedets kvalitet og opdateringshastighed. Formålet med mit arbejde er at udnytte en ny teknologi til at fremstille transduceren. Den er baseret på samme teknikker, som benyttes i halvleder- og computerchip-industrien, og giver hidtil usete muligheder, der kan bidrage med bedre billeder og derved bedre diagnostik af patienter.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver?

Medicinsk billeddannelse med ultralyd er en tværfaglig forskningsgren, som ikke kun kræver indgående teknologisk indsigt fra mange ingeniørgrene inden for både akustik, mekanik, elektronik, databehandling og software, men i mindst lige så høj grad lægelig ekspertise inden for de medicinske felter. Derfor kan udviklingen kun drives fremad gennem tæt samarbejde mellem mange forskelligartede eksperter. I Danmark har vi en stærk position inden for feltet med førende forskningsgrupper og et unikt samspil mellem forskning og industri. Den store udfordring er at kombinere de kompetencer, som findes både nationalt og internationalt, så man derved kan revolutionere og ikke kun langsomt forbedre brugen af ultralyd, som vi kender den i dag.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Jeg har gennem min uddannelse arbejdet intensivt med mikro- og nanoskala systemer og derigennem fået en indgående forståelse for, hvordan fysikken bag disse kan udnyttes i teknologisk øjemed. Som ingeniør brænder jeg for at udnytte teknologien til at skabe forbedringer i samfundet. Det har jeg i særdeleshed muligheden for inden for medicinsk ultralyd, hvor teknologiske fremskridt oversættes direkte til bedre og mere pålidelig diagnosticering og behandling af patienter.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet?

EliteForsk-rejsestipendiet skal anvendes til et ophold i Khuri-Yakubs ultralydsgruppe på Stanford Universitet, Palo Alto, Californien. Denne gruppe har stor erfaring med flere fremstillingsteknikker, som kan være med til betragteligt at forbedre ydeevnen af de transducerdesigns, som jeg har udviklet sammen med mine samarbejdspartnere.

Kan du fortælle lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg bor på Østerbro i København sammen med min kæreste, Signe. Foruden min forskning bruger jeg tid på min andelsforening, hvor jeg fungerer som bestyrelsesformand. Desuden dyrker jeg crossfit og squash, og pendler et par og tyve km om dagen på min cykel til og fra arbejde. Musik er en af mine store passioner; jeg har gennem mange år været guitarist og bevæget mig gennem en del forskellige musikgenrer. Når tiden tillader det, eksperimenterer jeg for tiden med at spille og skrive musik i et tremands-band.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024