Gå til indhold

Ulrik Hvidman

Ph.d.-studerende, cand.scient.pol.

Født 1985 i Odder, student fra Odder Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.

Ulrik Hvidman

Fagområde

Offentlig forvaltning

Institution

Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, Institut for Statskundskab, Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus C

Kontaktoplysninger

Ulrik Hvidman. Telefon: 8716 4326. Mobil: 5190 2653, e-mail: uhvidman@ps.au.dk

Kan du give en kort beskrivelse af dit forskningsområde?

Det er afgørende for vores velfærd, at den offentlige sektor er indrettet på en måde, så vi får service af den højest mulige kvalitet til den lavest mulige pris. Med et erklæret formål om at højne effektivitet af den offentlige sektor er der i løbet af de seneste 20 år i Danmark og i mange andre vestlige lande blevet gennemført reformer, som indfører en øget anvendelse af styring gennem mål og resultater. Mit projekt undersøger, hvorvidt reformer som indfører mål og resultatstyring rent faktisk fører til bedre kvalitet af de offentlige ydelser.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver?

En central forskningsmæssig udfordring er at måle og isolere effekten af en reform. Problemet er, at det er vanskeligt ikke at sammenblande effekten af reformen med de problemer, som førte til behovet for reformen. I projektet anvendes mikroøkonometriske metoder til at håndtere denne udfordring.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

På min kandidatuddannelse i Statskundskab tilbragte jeg et semester på University of Washington, Seattle, hvor jeg fulgte et seminar om offentlig forvaltning og implementering af politik. Siden da har jeg været dybt optaget af, hvordan politikformulering påvirker offentligt ansattes arbejdsvilkår og adfærd, og hvorfor lovgivning nogle gange ikke har de tiltænkte effekter.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet?

Jeg vil anvende rejsestipendiet til et ophold på Harvard Kennedy School of Government, Harvard University i foråret 2014. Harvard Kennedy School er et af de absolut førende institutter inden for offentlig forvaltning og ledelse, og jeg får her mulighed for i tæt samarbejde med førende forskere inden for mit område at videreudvikle mit projekt. Desuden vil jeg bruge mit ophold på at forbedre mine metodiske kompetencer inden for effektevaluering.

Kan du fortælle lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg bor på Christianshavn, hvor jeg nyder løbeture i smukke omgivelser på Volden ved Christianshavn. I min fritid sætter jeg stor pris på at være sammen med familie og venner og diskutere livets essentielle emner såsom fodbold, italiensk vin og politik. Jeg nyder desuden at være en del af en inspirerende dagligdag med engagerede kolleger, hvor bordfodbold og kaffebrygning går hånd i hånd med de faglige diskussioner.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. december 2021