Gå til indhold

Anders Filsøe Pedersen

Ph.d.-studerende

Anders Filsøe Pedersen

Alder

1989

Fødested, gymnasium og nuværende bopælskommune

Født og opvokset i Odense, gik på HTX på Odense Tekniske Gymnasium. Bor i øjeblikket i Berkeley, Californien som et led i mit ph.d.-projekt. 

Fagområde

Fysik

Institution

CINF, DTU Fysik, Fysikvej, bygning 312, 2800 Kgs. Lyngby. 

Kontaktoplysninger

Mobil (DK): 2587 5597, mobil (USA): +1 510 847 9052, e-mail: anfils@fysik.dtu.dk.

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Mit ph.d.-projekt omhandler optimering af platin-baserede katalysatorer til oxygen-reduktion-reaktionen. Dette er et teknologisk relevant område, idet denne reaktion indgår ved katoden i brændselsceller, hvor ilt reagerer med brint og danner vand. Brintbaserede brændselsceller kan være en vej til, at vores samfund kan blive fri for afhængigheden af olie, da brændselsceller dels kan bruges i biler, hvor det erstatter benzinmotorer, og dels kan teknologien også bruges til at lagre energi dannet ved CO2-neutrale metoder, såsom vind- eller solenergi. Problemet er i dag at omkring halvdelen af effekttabet i brintbrændselsceller (af typen Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC)) udgøres af oxygen-reduktion-reaktionen, og en bedre katalysator til denne reaktion er essentiel for udbredelsen af teknologien.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Brændselscelle katalyse er et udfordrende emne, idet oxygen-reduktion er en kompliceret proces. Der indgår adskillige skridt i den kemiske reaktion, og for at opbygge den optimale katalysator er det essentielt at have kendskab til interaktioner på atomar skala for hver del-reaktion. Ydermere er der også en række økonomiske udfordringer, idet de bedste katalysatorer i dag er baseret på platin, som er både dyrt og sjældent. En realistisk katalysator skal derfor indeholde en absolut minimum mængde platin, og det kræver absolut højeste effektivitet af katalysatoren. Perspektiverne for brændselscelleteknologien er til gengæld også store: Med denne teknologi kan energi-lagring blive en realitet, og vi kan derved videre reducere vores forbrug af fossile brændstoffer, hvilket har stor betydning, både nationalt og internationalt.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt? 

På den ene side er brændselscelle katalyse et fascinerende emne fra et fysisk synspunkt, idet målet er at opnå en forståelse for den atomare opbygning af materialer samt deres interaktion med gas-molekyler (brint og ilt). Derudover er det utroligt inspirerende at forskning i dette felt kan hjælpe med at udvikle morgendagens teknologi til reduktion af CO2-udledning.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet? 

EliteForsk-rejsestipendiet vil muliggøre det for mig at udvide mit ophold ved SLAC (Stanford Linear Accelerator Center), hvorved jeg kan udføre flere målinger ved synkrotronen SSRL (Stanford Synchrotron Radiation Lightsource). Dette er essentielt for mit projekt, og jeg kan derfor videre bidrage med resultater til forståelsen af disse komplekse systemer.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset i Odense som enebarn, og som barn var jeg fascineret af videnskab og teknologi i min fritid. Det var dog ikke før jeg startede på naturvidenskabelig linje på HTX, at jeg for alvor fik lyst til at studere naturvidenskab. Jeg valgte at læse fysik, både fordi det i høj grad giver en fundamental forståelse af verden, men også åbner døren for udvikling af fremtidens teknologi. Ved siden af mine studier har jeg været på rejser med min bedste ven: Vi har kørt motorcykel til Middelhavet og tilbage, vi har besteget bjerge i Ecuador og vi har klatret bjerge i Alperne. Derudover har vi også været på adskillige mindre klatreture rundt omkring i Europa. Jeg bor nu sammen med min kæreste og vores hund i Californien, og vi elsker at tage på ture ud i den fantastiske californiske natur: imponerende klipper i Yosemite og dramatisk ørken i Death Valley.

Senest opdateret 25. februar 2015