Gå til indhold

Britt Østergaard Larsen

Ph.d.-studerende i kriminologi, cand.scient.soc

Britt Østergaard Larsen

Alder

1980

Fødested, gymnasium og nuværende bopælskommune

Født og opvokset i Aalborg, student fra Aalborghus Gymnasium og bopæl i København. 

Fagområde

Kriminologi og sociologi. 

Institution

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, 9220 Aalborg Ø. 

Kontaktoplysninger

Telefon: 9940 2815, mobil: 6166 0386, e-mail: bol@socsci.aau.dk. 

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Mit forskningsprojekt handler om unge kriminelles vej gennem uddannelsessystemet. Projektet har til formål at afdække faktorer, der fremmer eller hindrer gennemførelse af en skole- eller ungdomsuddannelse, og dermed på længere sigt mindsker risikoen for, at unge fortsætter ad en kriminel løbebane.   

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Min forskning er baseret på kvantitative analyser af registerdata og inddrager avancerede statistiske metoder med henblik på at afdække årsagssammenhænge. Kriminologi er et lille forskningsfelt i dansk kontekst sammenlignet med udenlandske forskningsmiljøer. Det er hensigten med projektet at skabe ny viden om forholdet mellem uddannelse og kriminalitet i Danmark og samtidig udnytte de unikke muligheder, som danske registerdata giver, for at bidrage til international forskning på området. Resultaterne af projektet kan bl.a. bruges i planlægningen af indsatser inden for uddannelsesområdet og i det kriminalpræventive arbejde.  

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt? 

Jeg har i mit tidligere arbejde i sektorforskningen (AKF og KORA) gennem flere år forsket i unges veje gennem uddannelsessystemet. Med ph.d.-projektet har jeg fået mulighed for at undersøge, hvordan uddannelse kan være med til at påvirke fremtiden for unge kriminelle, og hvilke elementer som kan understøtte eller hindre gennemførelsen af en uddannelse for denne gruppe.  

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet?

I efteråret 2015 skal jeg være visiting scholar på Cambridge University, Institute of Criminology. Her vil jeg være tilknyttet the Jerry Lee Centre for Experimental Criminology, som ledes af Professor Lawrence Sherman og er et af de førende internationale forskningsmiljøer i kriminologi. Derudover vil jeg bruge stipendiet til konferencedeltagelse i Europa og USA.

Senest opdateret 25. februar 2015