Gå til indhold

Kim Frederichsen

Ph.d.-stipendiat

Kim Frederichsen

Alder

1978

Fødested, gymnasium og nuværende bopælskommune

Køge, Køge Gymnasium, Odense. 

Fagområde

Historie. Mit hovedforskningsområde er Den Kolde Krig med særlig vægt på Sovjetunionen og kulturdiplomati. 

Institution

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

Kontaktoplysninger

Telefon: 2132 8228, mobil: 2147 7559, e-mail: nkv375@hum.ku.dk

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Den Kolde Krig, dvs. perioden 1945-1991 nationalt og internationalt. Mere specifikt arbejder jeg med Sovjetunionens rolle i Den Kolde Krig med særlig vægt på det kulturdiplomati, landet udøvede overfor Danmark i perioden.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Internationalt er der gennem de sidste 10 år opstået et nyt interessefelt indenfor Koldkrigsforskning. Det drejer sig om emnet Kulturens Kolde Krig, der bunder i en opfattelse af Den Kolde Krig som en international systemkonflikt. Grundet udviklingen af våben med en stadig mere destruktiv kraft, blev en direkte konfrontation mellem de to supermagter mere og mere usandsynlig, og konflikten måtte derfor udkæmpes med andre midler og på andre områder. Et af de centrale områder var kulturdiplomati (der i andre varianter også kendes som public diplomacy, propaganda, framing eller soft power), dvs. forsøget på at fremstille et positivt billede af sit eget land overfor udenlandske offentligheder, blandt andet ved hjælp af kulturelle indslag i de udenlandske offentligheders hjemlande. Med andre ord har der været et begyndende skifte væk fra at forstå perioden som ren realpolitik til at vægte ideernes og ideologiernes betydning for vores forståelse af konfliktens fremkomst, udvikling, forløb og afslutning. I Danmark står vi i dag overfor det højaktuelle problem, at der indenfor feltet næsten ikke er flere forskere tilbage, der behersker russisk – hovedsproget hos supermagten, der var drivkraften i det ene af de to systemer i konflikten. Der har derfor i de seneste år været en tendens til i den dansksprogede litteratur til ikke at have haft mulighed for at inddrage studier af sovjetiske kildematerialer eller den russisksprogede forskningslitteratur i forskningen, hvilket giver en fare for, at forståelsen eller inddragelsen af sovjetiske aktørers rolle, synspunkter og handlinger udvandes eller glider nærmest helt ud forskningsfeltet, hvorved den ene side af konflikten kun kommer i det blinde øjes synsfelt.

Man kan derfor hævde, at der p.t. burde være to perspektiver for dansk koldkrigsforskningen:
1: At der kommer forskere, der behersker andre sprog end engelsk og dermed kan inddrage nye fremmedsprogede kildematerialer og forskningslitteratur.
2: At der kommer øget fokus på de internationale drejninger i retning af ideernes og kulturens rolle og betydning.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt? 

Jeg var ansat som forskningsmedarbejder på et projekt og fik her til opgave at foretage en nærmere undersøgelse af aspekter af Kulturens Kolde Krig, som den udspillede sig i Danmark. I den forbindelse fik jeg kendskab til et stort, i høj grad ikke tidligere inddraget, dansk og sovjetisk kildemateriale efter de organisationer og personer, der blev inddraget i den sovjetiske kulturdiplomatiske virksomhed i Danmark. Mit ph.d.-projekt vil være det første til at inddrage mange af disse kildematerialer i forskningen. 

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet?

Jeg skal til Harvard for at anvende de mikrofilmkopier af sovjetiske arkivalier, der opbevares på Lamont Library.

Lidt om mennesket bag forskeren

For mig er interessen for det russiske smeltet sammen både som professionelt arbejdsområde og hobby. Jeg beskæftiger mig således indgående med Ruslands historiske og aktuelle samfundsforhold. Jeg har i nogle sammenhænge fungeret som kommentator ved forskellige medier og deltaget i forskellige projekter. Senest i en bog om Storfyrstinde Olgas liv i eksil i Danmark og Canada efter 1917 (hun var søster til den sidste zar). Desuden er jeg storforbruger af populærkultur. Jeg bor sammen med min kone og vores datter på 4 år. Sammen med min kone går jeg i teatret, i biografen og til speedway.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. februar 2015