Gå til indhold

Lasse Heje Pedersen

Professor

Lasse Heje Pedersen

Alder

1972

Fødested, gymnasium og nuværende bopælskommune

Jeg er født i København, student fra Marie Kruses Skole i Farum og bor nu i Holte i Rudersdal kommune.

Fagområde

Mit fagområde er finansiering og økonomi

Institution

Copenhagen Business School, Institut for Finansiering, Center for Financial Frictions, FRIC.

Kontaktoplysninger

Telefon: 3815 3902, mobil: 5380 9040, e-mail: lhp.fi@cbs.dk

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Min forskning handler om, hvad der styrer prisudviklingen for aktier, obligationer og andre aktiver. Jeg har specielt forsket meget i likviditetsrisiko, dvs. den risiko at transaktionsomkostninger kan stige, eller at det kan blive svært at låne mod et givet aktiv. Jeg har studeret, hvad der bestemmer likviditet, hvordan likviditet påvirker prisdannelsen, og hvordan likviditetskriser kan opstå.

Derudover har jeg forsket i, hvilke andre fænomener der driver markedspriser med særligt fokus på at finde effekter, som er universelle nok til at virke på tværs af markeder, dvs. både for aktier, obligationer, valuta, råvarer mv. Jeg har f.eks. forsket i såkaldte value, momentum, carry og lav-beta effekter. Jeg har også forsket i optimale handelsstrategier, markedsefficiens, centralbank-politik og andre emner.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Der er mange spændende udfordringer i forskningen i økonomi og finansiering, idet det stadig er et relativt ungt forskningsfelt, som har en stor betydning for den virkelige verden, både for de finansielle markeder og i sidste ende for almindelige menneskers liv. Forskning i finansiering og økonomi har ledt til skabelsen af index-baserede investeringsforeninger, som sparer mange omkostninger, indskudsgaranti, bedre styring af inflation og redskaber til risikostyring, risikospredning og investering. Der er stadig brug for meget mere forskning. F.eks. forskning, som kan hjælpe med styring af likviditet for den enkelte finansielle institution og for det samlede finansielle system, en bedre regulering af banker, som tillader innovation og kreditgivning og samtidig minimerer risikoen for, at staten bliver tvunget til at betale for bankernes tab, en bedre forståelse af hvornår markedet er efficient, og hvornår det ikke er, investeringsstrategier som profiterer ved at gøre markedet mere efficient, en optimal handel i lyset af transaktionsomkostninger og meget mere.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

I 1997, da jeg lige var startet på mit ph.d.-studium på Stanford University, mødte jeg Myron Scholes i forbindelse med, at han vandt Nobelprisen i økonomi. Han havde lidt tidligere trukket sig tilbage som professor for at arbejde i en hedge fund. Det følgende år mødte jeg ham igen, denne gang fordi han kom til Stanford og fortalte om, hvordan hans berømte hedge fund, LTCM, var gået ned i forbindelse med en likviditetskrise i 1998. Det gik op for mig, at likviditetsrisiko er en meget central del af finansielle markeder, men samtidig en risiko, som blev ignoreret af mange af de mest toneangivende forskningsartikler og lærebøger. Jeg ændrede fuldstændig min forskning og kastede alt ind på at bidrage til forståelsen af, hvordan likviditetskriser opstår, hvordan markedspriserne reagerer og de økonomiske konsekvenser.  

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Jeg vil bruge EliteForsk-prisen til at kunne give nogle af de virkelig dygtige ph.d.-studerende lidt længere tid til deres forskning, så de har en chance for at etablere sig i verdenseliten. I finansiering og økonomi bruger ph.d.-studerende ved verdens ledende universiteter typisk 5 år på at opnå ph.d.-graden, så selv om vi har nogle meget stærke ph.d.-studerende på CBS, så stiller det 3-årige danske stipendium dem i en svær konkurrencemæssig situation, hvis de vil gå efter et adjunktur ved de ledende universiteter. Derudover er en hædersgave altid en god anledning til en fest.

Hvad er din reaktion på at have vundet en af de største forskningspriser?

Jeg er glad og håber meget, at vi i Danmark vil satse endnu mere på forskning og uddannelse. Det er f.eks. spændende at se, hvordan vores grundforskningscenter, FRIC, og midler fra det europæiske forskningsråd, ERC, kan hjælpe med at tiltrække og udvikle talenter.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er vokset op i Danmark, men har boet 14 år i USA. Jeg tog min ph.d. i Californien og flyttede derefter til New York, hvor jeg arbejdede på New York University og desuden anvendte min forskning i samarbejde med et amerikansk investeringsfirma. Jeg flyttede tilbage til Danmark i 2011, da mine børn, Kasper (nu 10 år) og Mathilde (nu 8 år), kom i skolealderen. Når jeg holder fri, kan jeg godt lide at bruge tid med min familie og lave en masse sport med venner, f.eks. spille tennis, cykle på mountainbike eller ro over Furesøen på mit stand up paddleboard for at sige hej til mine forældre, som bor på den anden side.

Argument for tildeling af pris

Lasse Heje Pedersens forskning fokuserer på, hvordan markedsfriktioner påvirker prisen på finansielle aktiver. Det er et forskningsområde, der ikke er blevet mindre interessant efter den finansielle krise, der har haft vidtrækkende økonomiske samfundsmæssige konsekvenser. Lasse Heje Pedersen er en af verdens førende forskere på området. Eksempelvis har han vist, hvordan der kan opstå likviditetsspiraler. Hans forskning har endvidere været nævnt flere gange i forbindelse med motiveringen af Nobelprisen.

Lasse Heje Pedersen har en imponerende publikationsliste med publikationer i verdens allerbedste økonomiske tidsskrifter, ligesom han har publiceret bøger på nogle af verdens mest anerkendte forlag. Han har vundet adskillige priser bl.a. Germán Bernácer prisen for den bedste europæiske økonom under 40 år. Han har modtaget Starting Grant fra European Research Council, og han har været inviteret som taler ved konferencer på en lang række internationale konferencer.

Lasse Heje Pedersen er cand. scient. oecon. fra Københavns Universitet og PhD fra Stanford Universitet, USA. Han har siden 2011 være professor på Copenhagen Business School. Han har tidligere haft ansættelser ved New York University og University of Chicago og været gæsteprofessor ved Columbia Business School. Han har desuden haft tilknytning til bl.a. Federal Reserve Bank of New York og American Finance Association.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. februar 2022