Gå til indhold

Mia Schou Møller Lund

Ph.d.-studerende, cand. polyt

Mia Lund

Alder

1987

Fødested, gymnasium og nuværende bopælskommune

Født i København, student fra Tårnby Gymnasium, bopæl i København. 

Fagområde

Byggeteknologi, byggematerialer

Institution

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Institut for Byggeri og Anlæg, Sektionen for Byggematerialer, Brovej 118, 2800 Kgs. Lyngby

Kontaktoplysninger

Mobil: 5190 5242, e-mail: msml@byg.dtu.dk

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Jeg forsker i holdbarheden af de materialer, der bliver anvendt i såkaldte perlekædebroer. Perlekædebroer er en ny, innovativ type motorvejsbroer, der skal genindføre buebroen i brobyggeri på motorveje (http://abeo.dk/dk/pearl-chain-bridge-technology). Mit ph.d.-projekt vedrører især design af det fyldmateriale, der i en perlekædebro bliver lagt oven på selve buen. Vi ønsker, at fyldmaterialet er drænbeton, da det besidder mange egenskaber, der vil optimere perlekædebroers holdbarhed. 

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Anvendelsen af drænbeton som fyldmateriale i perlekædebroer er nytænkende og fremtidsorienteret. I løbet af de seneste år er fokus omkring permeable belægninger generelt blevet intensiveret i forbindelse med stadig kraftigere regnskyl, der ofte forårsager oversvømmelser, da regnvandet ikke bliver effektivt ledt væk fra de nuværende belægningers overflade. I Danmark har vi ingen erfaring med brug af drænbeton, ligesom viden omkring drænbeton generelt er yderst begrænset i Europa. Derimod er det et langt mere almindeligt anvendt materiale i USA, hvor der inden for de seneste 10 år er blevet forsket i både drænbetons styrkemæssige og holdbarhedsmæssige egenskaber, heriblandt drænbetons frostholdbarhed.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt? 

Som yngre havde jeg rystet på hovedet, hvis nogen havde påstået, at jeg i fremtiden ville komme til at arbejde med beton. Det er umiddelbart hverken særlig feminint eller farverigt. Men jeg er blevet klogere. Beton er mere end blot et gråt og kedeligt byggemateriale. Beton er kemi og fysik og matematik, og det er samtidig det mest anvendte byggemateriale i verden. Det er svært at bo i Danmark uden at lægge mærke til alle de betonbroer, vi krydser for at komme rundt i landet, og broer har altid fascineret mig gennem deres enkle æstetiske udtryk og samfundsmæssige værdifulde anvendelse. Da jeg fik muligheden for at kombinere min interesse for broer med min viden om beton i et ph.d.-projekt, skulle der ikke meget betænkningstid til. 

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet? 

Jeg vil anvende EliteForsk-rejsestipendiet til at bringe Danmark med i toppen af den internationale forskning i drænbeton – og set i et større perspektiv i permeable belægninger. Fra januar til maj 2015 vil jeg være en del af professor Vernon Schaefers forskningsgruppe på Iowa State University, der er et af verdens førende universiteter angående design af drænbeton. Jeg vil forske i, hvordan vi bedst designer drænbeton til at klare et mildt klima som det danske, hvor temperaturen hvert år om vinteren svinger omkring frysepunktet. Det er en hård påvirkning for mange byggematerialer, og for at designe vores drænbeton så holdbar som muligt, er vi nødt til at forstå de mekanismer, der finder sted i materialet ved gentagen frost og tø.   

Lidt om mennesket bag forskeren

Har jeg fri fra min forskning i en længere periode, pakker jeg min rygsæk og tager ud og ser verden. Min helt store fritidsinteresse er uden tvivl at rejse og opleve anderledes kulturer, og siden jeg som 8-årig flyttede et år til Grønland med min familie, har jeg rejst rundt i stort set alle dele af verden. Til hverdag er min store interesse håndbold, som jeg har spillet i 15 år. Jeg har desværre måttet lægge håndbolden på hylden det seneste halve år pga. en skulderskade. Det har til gengæld givet mere plads til en af mine andre interesser, nemlig mit engagement i Ungdommens Røde Kors.

Senest opdateret 25. februar 2015