Andreas Kjær

Professor, overlæge, dr.med., MBA, født 1963

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Molekylær billeddannelse og målsøgende terapi af aggressiv kræft

Hvad handler dit projekt om?

Skræddersyet kræftbehandling kræver molekylær karakteristik af tumoren. Normalt foregår dette på udtagne vævsprøver, men vha. molekylær billeddannelse med PET kan dette gøres ikke-invasivt og uden risiko for at overse særligt aggressive områder af tumoren.

Andreas Kjær
Andreas Kjær
Vi har nyligt udviklet et PET-sporstof, hvor man med en skanning kan forudse, om en tumor er aggressiv og vil sprede sig. Med udgangspunkt i disse meget lovende resultater vil vi nu videreudvikle påvisning af aggressiv kræft med PET gennem nye sporstoffer samt i kombination med avanceret MR-teknologi. Til at assistere under kræftkirurgi vil vi udvikle en særlig udgave af vores teknologi, der vha. optisk billeddannelse kan bruges til at afgrænse tumoren og metastaser under operation og således sikre, at kirurgen fjerner alt kræftvæv.

Endelig vil vi udvikle vores teknologi til brug som målsøgende strålebehandling, der kun bestråler aggressive kræftceller. Dette øger effektiviteten og nedsætter bivirkninger.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Som student kom jeg ind i forskning på det tidligere Medicinsk Fysiologisk Institut på Panum, hvilket også bragte mig til Salk Institute i La Jolla, USA. Meget tidligt havde jeg dog et stærkt ønske om at lave translationel forskning, dvs. kombinere basal og klinisk forskning. Indenfor det kliniske speciale Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin var der gode muligheder for dette. Her var det særligt et stigende behov for at udvikle nye og bedre PET-sporstoffer til kræftpatienter, der har været drivkraften for min forskning. Det er en stor glæde og tilfredsstillelse, at det ofte lykkes os at tage nye ideer hele vejen fra idé til klinisk anvendelse i patienter. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

For at virkeliggøre ønsket om Personlig Medicin indenfor kræftbehandling er det nødvendigt at karakterisere den enkelte tumor og tilpasse terapien herefter. Vi udvikler netop metoder, der skal kunne påvise egenskaber, som man benytter til valg af terapi. Fx forudser vi, at vore metoder vil kunne benyttes til bedre at skelne mellem aggressiv og mere fredelig prostatakræft. Dette kan benyttes til i højere grad kun at operere, når det er nødvendigt, og dermed undgå unødige bivirkninger som impotens. Indenfor brystkræft forventer vi, at en af vore metoder langt enklere og mere skånsomt vil kunne påvise, om der er spredning i form af metastaser. Om der er spredning er helt afgørende for, hvorledes brystkræftpatienten skal behandles. Endelig er der store perspektiver i, at vi også kan anvende vore sporstoffer til målsøgende stråleterapi. Kombinationen af stoffer til hhv. diagnostik og terapi er også kendt som theranostics. Vi forventer, at kræftpatienter løbende får gavn af vore nye metoder, efterhånden som de når klinisk brug.

Hvad betyder en Advanced Grant for din fremtidige karriere?

Det er en meget stor glæde og ære at have modtaget en ERC Advanced Grant. Det er jo en anerkendelse af hele forskergruppens målrettede indsats over de seneste godt 10 år og af alle de gode samarbejdspartnere vi har i Danmark og internationalt. Særligt synes jeg, det er positivt, at vi har modtaget et ERC Advanced Grant til et kræftforskningsprojekt, der er drevet af åbenlyse kliniske behov, og som har til formål at få implementeret nye metoder i patientbehandling.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor på Frederiksberg med min hustru, Anne-Mette Lebech, der er overlæge i infektionsmedicin, og vore to døtre Amalie (17 år) og Anna Sophie (20 år). I fritiden holder jeg af at spille tennis, skiløb og at passe vores have. Den helt store passion er dog flyvning, en interesse jeg har haft fra barndommen og senere har fulgt op ved at erhverve flycertifikat. Særligt i sommertiden besøges de danske øer på denne måde, ofte med familien om bord.

Fagområde

Sundhedsvidenskab, nuklearmedicin, billeddiagnostik

Gymnasium og bopælskommune

Marie Kruses Skole, bopæl i Frederiksberg Kommune

Forskningsinstitution

Københavns Universitet og Rigshospitalet

Kontaktoplysninger

Telefon: 2725 8614, e-mail: kjaer@molecularimaging.dk

Senest opdateret 24. februar 2016