Christian Lund

Professor, ph.d., født 1962

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Rule and Rupture – State Formation through Property and Citizenship

Hvad handler dit projekt om?

Projektet undersøger, hvorledes offentlig myndighed skabes og udvikles i lande med svage stater.

Christian Lund
Christian Lund
Vi vil undersøge, hvorledes forskellige politiske institutioner – statslige såvel som ikke-statslige – er i stand til at definere og knæsætte rettigheder til ejendom og borgerskab og derigennem etablere sig som offentlige myndigheder.

Ofte er diskussionen om såkaldt svage stater meget overfladisk og fuld af skødesløse sammenligninger af konkrete udviklingslande med et fiktivt uspecificeret ideal. Det er mit håb, at vi i stedet vil se, hvorledes offentlig myndighed reelt udøves i forskellige kontekster for derved at komme nærmere en forklaring af, hvorledes politisk magt konstitueres.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

 Grundlæggende opstod interessen nok, da jeg i 1990’erne arbejdede i Niger, hvor staten på den ene side var meget svag, og forvaltning af offentlige anliggender blev varetaget af en bred vifte af institutioner, der ikke var en del af den formelle forvaltningsstruktur.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der er to centrale forskningsmæssige udfordringer: For det første at indsamle tilstrækkeligt, relevant og spændende primærdata i kontekster, hvor dataindsamling kan være meget kompliceret. For det andet, at vi trods en forventelig stor variation mellem resultaterne i enkeltprojekterne vil være i stand til at drage mere generelle konklusioner.

Hvad betyder en Advanced Grant for din fremtidige karriere?

At jeg nu har mulighed for at etablere en gruppe, som kan skabe en vis volumen og en høj grad af synergi mellem enkeltprojekter.

Fagområde

Udviklingsstudier

Gymnasium og bopælskommune

Nørre G, bopæl i København

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 2849 6982, e-mail: clund@ifro.ku.dk

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Senest opdateret 24. februar 2016