Jean-Pierre Desforges

Ph.d.-studerende, M.Sc., født 1987

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Sundhedsmæssige effekter af forurening i nordatlantiske rovdyr

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

I min forskning arbejder jeg med at belyse, hvorledes menneskeskabt forurening kan påvirke sundheden i mennesker og havpattedyr.

Jean-Pierre Desforges
Jean-Pierre Desforges
Formålet med mit ph.d.-projekt er at belyse effekten af miljøfremmede stoffer på medfødt og adaptiv immunitet. Desuden ser jeg på resistens overfor sygdomme i nordatlantiske havpattedyr og den grønlandske befolkning, som begge har en høj miljøbelastning.

Resultaterne fra mine laboratorieforsøg vil blive brugt til at udvikle en model til vurdering af konsekvenserne på populationsniveau, når disse dyr eksponeres for miljøfremmede stoffer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været interesseret i beskyttelse af dyrelivet samt videnskabelig forskning. Jeg blev opmærksom på fagdisciplinen toksikologi under mit bachelorstudie, hvor jeg indså, at det arbejdsfelt var en fantastisk blanding af biologi, økologi, kemi og toksikologi. Dette arbejdsfelt har tillige en klar kobling til det virkelige liv og de politiske beslutningsprocesser. Det giver mig tillige muligheden for at arbejde i et udfordrende forskningsmiljø med spændende dyr i de fascinerende arktiske områder.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Økotoksikologi er en kompleks videnskab, som kræver forståelse af mange processer vedrørende skæbnen af de miljøfremmede stoffer, der spænder fra kilderne, transportveje over bioakkumuleringer til de endelige koncentrationer i rovdyr og mennesker. Da disse miljøfremmede stoffer ikke fremstilles eller anvendes i de uberørte arktiske miljøer, men alligevel findes i høje koncentrationer i arktisk dyreliv, er Arktis et vigtigt område for at forstå transportveje og bioakkumuleringen af disse stoffer.

Vi arbejder med en lang række samarbejdspartnere i vores forskning og har gennem mange år været involveret i AMAPs internationale miljøvurderinger. Disse redegørelser benyttes via Arktisk Råd i det internationale regulerings- og konventionsarbejde for at reducere brugen af miljøfremmede kemikalier. Det er desuden en udfordring at vurdere de kombinerede effekter af forureningen på dyreliv og mennesker sammen med klimaforandringer, fødegrundlag og sygdomme, der tilsammen påvirker sundheden. Forståelsen af de mange stressfaktorer og modellering af effekter på populationsniveau er blandt de mest udfordrende aspekter af denne forskningsgren.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Dette EliteForsk-rejselegat vil støtte mit udvekslingsarbejde med Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA), University of Connecticut (UConn, USA) og University of Veterinary Medicine (Tyskland). Jeg vil arbejde i Runstadler Lab på MIT med at undersøge, hvordan eksponering for miljøgifte kan påvirke modtageligheden overfor influenza A.

I samarbejde med Dr. Milton Levin på UConn vil jeg desuden bestemme immun-toksiske virkninger af forurenende stoffer på levende immunceller. Endelig vil jeg i Tyskland sammen med Dr. Ursula Siebert og Paul Becher analysere forekomsten af bakterier og vira i blodprøver fra en lang række arktiske dyrearter.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg flyttede til København med min forlovede fra Canada i 2014, hvor jeg påbegyndte min ph.d. Ud over min forskning bruger jeg min fritid på udendørs aktiviteter såsom cykling, skiløb, camping, vandreture, kajaksejlads m.m. Da det er første gang, jeg er i Danmark og Europa, bruger jeg en del tid på at rejse og udforske Europas fantastiske historie, arkitektur og natur.

Fagområde

Økotoxikologi

Gymnasium og bopælskommune

Bopæl i København

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 8715 8567, e-mail: jpd@bios.au.dk

Senest opdateret 24. februar 2016