Jesper Graa Andreasen

Ph.d.-studerende, født 1988

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Udnyttelse af lavtemperatur-varme til miljøvenlig produktion af elektricitet

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

I mit projekt beskæftiger jeg mig med at udvikle teknologier, der kan bruges til at omdanne lavtemperatur-varme til elektricitet. Spildprodukter fra industrielle processer som fx varm udstødningsgas fra en forbrændingsmotor eller varmt vand, der er tilovers fra mejeriers pasteuriseringsprocesser, er eksempler på lavtemperatur-varme, som kan omdannes til elektricitet.

Jesper Graa Andreasen
Jesper Graa Andreasen
Projektets fokus er den termodynamiske kredsproces, Organic Rankine Cycle (ORC), der består af varmevekslere, en pumpe og en turbine. I ORC-processen cirkuleres en organisk fluid (væske/gas), hvorved et spildvarmeinput kan konverteres til elektricitet.

Udvælgelsen af den organiske fluid er afgørende for ORC-systemets virkningsgrad, og processen kan optimeres ved at benytte blandinger frem for rene fluider. Hovedtemaet i mit ph.d.-projekt er således udnyttelse af fluidblandinger i ORC-systemer til genindvinding af spildvarme fra skibsmotorer, hvilket repræsenterer et nyt og lovende forskningsområde.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Matematik og fysik har altid interesseret mig, og i gymnasiet var det specielt den klassiske fysik, herunder mekanik og termodynamik, der fangede min opmærksomhed. Det er især den anvendelsesorienterede tilgang til fagene, som jeg finder spændende, og jeg valgte derfor at starte på maskiningeniøruddannelsen Produktion og Konstruktion på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Undervejs i uddannelsen har jeg specialiseret mig i termodynamik og energisystemer, da jeg finder problemstillingerne omkring global opvarmning og forurening utroligt vigtige og arbejdet med udviklingen af miljøvenlige energiteknologier særligt motiverende.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Mit ph.d.-projekt er en del af et stort tværfagligt projekt (THERMCYC), der har til formål at udvikle teknologier til indvinding af lavtemperatur-varme i Danmark. Udnyttelse af spildvarme fra skibsmotorer er særligt lovende, da omkring halvdelen af energien i dieselolien går til varmetab i udstødningsgassen, køling af skylleluft og opvarmning af smøreolie og kølevand. Der er dermed et enormt potentiale for at forbedre udnyttelsen af dieselolien ved at implementere teknologier til at omdanne spildvarme til elektricitet.

I projektet søger vi efter optimale fluider og fluidblandinger til ORC-processen, både blandt velkendte og endnu ukendte fluider. Dette gøres i samarbejde med DTU Kemiteknik CAPEC-PROCESS, som kan estimere egenskaber for fluider baseret på molekylernes kemiske strukturer. I mit forskningsarbejde involverer jeg mig dermed i ORC-systemernes mange aspekter; helt fra optimering af fluidernes molekylære opbygning til estimering af systemernes virkningsgrad og økonomiske rentabilitet.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Det er min plan at tage til Bayreuth Universitet i Tyskland for at samarbejde med forskningsgruppen under ledelse af professor Dieter Brüggemann. Gruppen er førende inden for anvendelsen af fluidblandinger i ORC-systemer i kraft af deres veludviklede eksperimentelle faciliteter og mange års erfaring med computersimuleringer. Opholdet vil således bidrage til at bringe forskningsområdets nyeste viden ind i mit ph.d.-projekt.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født i Odense, hvor jeg har boet sammen med mine forældre og to yngre søskende, indtil jeg flyttede til Lyngby i forbindelse med, at jeg startede på DTU. I dag bor jeg på Østerbro med min kæreste. Jeg har tidligere brugt meget af min fritid på at spille fodbold, og siden jeg stoppede med fodboldtræningen, har jeg været glad for at løbe. Madlavning er en interesse, jeg deler med mine søskende og min kæreste, så vi laver tit mad sammen. Derudover nyder jeg at ses med mine venner og kollegaer.

Fagområde

Energisystemer og termodynamik

Gymnasium og bopælskommune

Tornbjerg Gymnasium, bopæl i København

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mekanisk Teknologi

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 45254123,e-mail: jgan@mek.dtu.dk

Senest opdateret 24. februar 2016