Jonas Tobias Karlsen

Ph.d.-studerende, M.Sc., født 1987

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Teoretisk analyse af ultralydshåndtering af væsker og mikropartikler i biochips

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Jeg forsker i den teoretiske forståelse af ultralyd i væsker og anvendelsen heraf til kontrolleret håndtering af mikro- og nanopartikler, som for eksempel celler og bakterier.

Jonas Tobias Karlsen
Jonas Tobias Karlsen
Ultralydshåndtering af partikler i mikrokanaler er gennem det seneste årti blevet introduceret i bioteknologi med stor success og har vist sig idéel til ”at finde en nål i en høstak”, hvilket populært beskriver udfordringen i at detektere cirkulerende kræftceller eller bakterier i blodet på et tidligt stadie.

Målet med min forskning er at give en teoretisk forståelse af, hvordan lydbølger påvirker væsker og partikler med kræfter, samt hvordan disse kræfter kan udnyttes i bioteknologiske anvendelser. For at opnå sidstnævnte tilstræber jeg et tæt samarbejde med eksperimentelle forskningsgrupper, således at teori og praksis kan gå hånd i hånd.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg tror først min interesse for naturvidenskab for alvor blev vækket under min elektrikeruddannelse efter folkeskolen. Her formåede en meget entusiastisk matematiklærer at gøre faget så spændende, at jeg begyndte at læse matematik- og fysikbøger i min fritid. På universitetet, under et udlandsophold på Caltech, vakte et kursus min interesse for biofysik og komplekse systemer. Efterfølgende projektarbejde markerer starten på min forskning i teoretisk mikrofluidik og ultralyd. Forskningsfeltet passer mit temperament storartet, idet jeg kan arbejde med kompleks teori, som er det, jeg brænder for, samtidig med at jeg kan være tæt på både eksperimentel og avendelsesorienteret forskning.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Både store udfordringer og perspektiver kan tilknyttes den del af mit projekt, der vedrører samspillet mellem teori og praksis. De fundamentale lovmæssigheder, der beskriver vekselvirkninger mellem partikler og væsker i lydbølgefelter, er matematisk komplicerede. Det er derfor af stor værdi, når vi fra denne kompleksistet kan udtrække simple resultater, som har betydning for fremskridtet af de eksperimentelle og anvendelsesorienterede aktiviteter i feltet.

Ultimativt har forskningen i mikrofluidik og ultralyd potentiale til at revolutionere biotek- og medicinalindustrien gennem introduktionen af lab-on-a-chip (laboratorie på en chip) systemer designet til at udføre tests og diagnosticeringer, der i dag kræver et fuldt størrelse laboratorie og ofte er meget bekostelige og tidskrævende.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet vil muliggøre udbygningen af mine samarbejder med eksperimentelle og anvendelsesorienterede forskergrupper i USA og Europa gennem længere- og korterevarende ophold på samarbejdsuniversiteterne, heriblandt ved en førende gruppe på Penn State University, der studerer ultralydshåndtering af celler og bakterier i lab-on-a-chip systemer.

Sådanne internationale og tværfaglige samarbejder vil give min forskning øget gennemslagskraft. Ydermere får jeg chancen for at opnå et enestående indblik i de eksperimentelle og anvendelsesorienterede aktiviteter i feltet.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor på Nørrebro med min kæreste. Under mit studie boede jeg et år i Californien, og jeg forestiller mig at flytte til udlandet for en periode igen efter min ph.d. Når jeg ikke står foran mit whiteboard eller sidder foran min skærm og laver fysik, er jeg sammen med venner og familie, læser bøger eller slapper af på sofaen. Jeg elsker at rejse uden at vide, hvor jeg er på vej hen. Jeg har sejlet med en lille sejlbåd fra Filippinerne til Indonesien, hvor jeg også lærte at dykke. Sidste sommer kørte jeg til Sarajevo på min motorcykel for at besøge en ven. Jeg har aldrig gået på gymnasium og har derfor ingen studenterhue.

Fagområde

Fysik

Gymnasium og bopælskommune

DTU Adgangskursus, bopæl i København.

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Fysik

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 4525 3307, e-mail: jonkar@fysik.dtu.dk

Senest opdateret 24. februar 2016