Marie Kirk

Ph.d.-studerende, cand.psych., født 1976

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Associativ erindringsgenkaldelse hos personer med Alzheimers sygdom – en genvej til fortiden

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Jeg forsker i selvbiografisk hukommelse, dvs. evnen til at erindre vores personlige fortid, hos personer med Alzheimers sygdom.

Marie Kirk
Marie Kirk
Personer med Alzheimers sygdom kan qua sygdommen og den kognitive svækkelse, der rammer de funktioner, som elleres styrer erindringsgenkaldelse, have svært ved bevidst og intentionelt at fremkalde begivenheder eller hændelser fra deres personlige fortid.

At de ikke kan tilgå deres erindringer er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at erindringerne ikke stadig er der. Mit projekt tager udgangspunkt i forskning, der viser, hvorledes selvbiografiske erindringer også kan erindres spontant via associativ erindringsgenkaldelse, dvs. ved hjælp af relevante og specifikke ledetråde i miljøet. Kort sagt undersøger projektet, hvorvidt associativ erindringsgenkaldelse ved hjælp af genstande fra den personlige fortid kan kompensere for nedsatte kognitive funktioner hos personer med Alzheimers sygdom og herved stimulere hukommelsen, og dermed erindringerne.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid interesseret mig for hukommelse, herunder de kognitive funktioner, som styrer, hvordan og hvad vi husker. Derfor var det en stor glæde, da jeg i sin tid blev ansat ved Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning på Psykologisk Institut i Aarhus, hvor der specifikt forskes i hukommelse.

Her blev jeg enormt inspireret af centerleder og professor Dorthe Berntsens forskning inden for viljestyret versus spontan hukommelse, hvilket er hele omdrejningspunktet for mit projekt. Centeret har desuden i mange år haft et samarbejde kørende med Den Gamle By i Aarhus, der huser en erindringslejlighed indrettet som et hjem i 1950’erne, hvor jeg på nært hold oplevede ældre personer med demens spontant genkalde episoder fra tidligere i deres liv, når de trådte ind i denne tidslomme. Det var også en vigtig inspirationskilde.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Nogle af de forskningsmæssige udfordringer ved mit projekt er forbundet med det faktum, at personer med Alzheimers sygdom grundet deres kognitive svækkelse ikke har de samme forudsætninger som raske personer for at italesætte deres erindringer, i det mindste ikke i de sidste faser af sygdommen. At erindringer ikke kan italesættes er dog ikke lig med, at de ikke opstår i bevidstheden hos personen. Projektet har i den grad potentiale til at rykke ved den gængse opfattelse af, hvorledes man samtaler om fortiden ved demens, og sætter desuden fokus på, hvordan man kan stimulere hukommelsen for personlige og tidligere hændelser ved at skabe associationer til konkrete genstande såsom personlige ejendele.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet skal primært anvendes i forbindelse med et forskningsophold på The University of Cambridge samt University of Sussex i Storbritannien, hvor forskningsmiljøet generelt er absolut banebrydende indenfor kognitiv neurovidenskab og demensforskning. Et EliteForsk-rejsestipendium muliggør desuden deltagelse i internationale konferencer inden for demensområdet med særlig fokus på det psykologiske felt, hvilket gør det muligt at præsentere egen forskning samt udbygge mit internationale netværk.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset i Aarhus, men har boet det meste af mit voksenliv uden for Danmark, bl.a. i Asien og Europa, i forbindelse med arbejde og studier. Forinden jeg blev psykolog, var jeg udstationeret en del år hos ECCO, hvor jeg udviklede læder til sko på deres garverier i bl.a. Thailand, Indonesien og Holland. Jeg flyttede tilbage til Danmark for cirka seks år siden med min engelske mand og vores søn. Siden hen har vi også fået to tvillingepiger.

Fagområde

Psykologi

Gymnasium og bopælskommune

Aarhus Katedralskole, bopæl i Aarhus

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Psykologisk Institut

Kontaktoplysninger

Telefon: + 45 8716 5998, e-mail: mkirk@psy.au.dk

Senest opdateret 24. februar 2016