Gå til indhold

Ștefan Cătălin Stănciulescu

Ph.d.-studerende, født 1988

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Variabilitetshåndtering ved brug af kloning og integreret variabilitet

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Mit forskningsområde er softwareingeniørvidenskab.

Stefan Stanciulescu
Stefan Stanciulescu
 Jeg studerer og designer værktøjer og metoder til at udvikle konfigurerbart software, der typisk findes i apparater såsom mobiltelefoner, biler og 3D-printere, men også i mange industrielle indlejrede systemer.

Mit ph.d.-projekt går ud på at designe værktøjer til versionsstyring og softwareadministration, som gør det nemt at indføre varianter i softwaresystemer og samtidigt kan skaleres op til at håndtere et meget stort antal af disse systemer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I løbet af 2012 tog jeg et kursus på ITU, hvor man skulle lave et forskningsprojekt-lignende projekt inden for modeldrevet softwareudvikling, som jeg i høj grad nød. Efter kursets afslutning vidste jeg, at jeg gerne ville fortsætte med at arbejde inden for området, da det er fyldt med mange interessante udfordringer, og der er gode muligheder for at forbedre den måde, vi udvikler og producerer varianter i softwaresystemer. Jeg havde desuden ansøgt om at blive hjælpelærer det efterfølgende år, således at jeg kunne sætte mig dybere ind i emnet.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I dag er det nødvendigt at oprette, håndtere og vedligeholde mange varianter af det samme softwaresystem. Dette er vanskeligt i praksis, idet værktøjerne til dette formål, kaldet versionsstyringsværktøjer, er omkring 30 år gamle.

De stammer fra en tid, hvor softwaresystemer var nogle størrelsesordener enklere og mindre end i dag og især havde betydeligt færre varianter. Den resulterende viden og teknologi, som kommer ud af mit forskningsprojekt, vil gøre det muligt at understøtte skabelse af nye eksperimenter, og dermed innovation, og den efterfølgende integration af vellykkede eksperimenter i alle relevante varianter af softwaren (produktmodning).

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Jeg planlægger at besøge universitetet Carnegie Mellon i USA, som er et af de stærkeste datalogiske institutter i verden. Et ophold i dette miljø vil være ekstremt gavnligt for min forskning og min synlighed som forsker.

Jeg er stærkt overbevist om, at dette stipendie vil give mig mulighed for at arbejde med nogle af de bedste forskere i verden. Ikke nok med, at det vil tillade mig at lære og bidrage til den spændende igangværende forskning, men det vil også udvide mit forskningsnetværk og give mulighed for at indgå nye og langsigtede samarbejder.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset i Rumæniens hovestad, Bukarest, og flyttede til Danmark i 2012 for at tage min kandidatuddannelse. Da jeg var i Rumænien, læste jeg elektronik, som både min far og min stor bror er uddannede i, og som jeg altid har fundet interessant. En af mine største lidenskaber er at spille guitar, hvilket jeg bruger en del af min fritid på. Når det er muligt, elsker jeg også at rejse ud i verden og tage på bjergvandring sammen med mine venner.

Fagområde

Softwareingeniørvidenskab

Gymnasium og bopælskommune

National College Ion Luca Caragiale, (Rumænien), bopæl i København

Forskningsinstitution

IT-Universitetet i København, Sektion for Software og Systemer

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 7218 5000, e-mail: scas@itu.dk

Senest opdateret 24. februar 2016