Gå til indhold

Det Frie Forskningsråds begrundelse for indstilling af professor Klaus Høyer

Klaus Høyers forskning sætter fokus på hvilke grundlæggende antagelser, der ligger til grund for den måde, som vi træffer beslutninger på og gør tingene i vores sundhedsvæsen.

Med sin forskning skaber Klaus Høyer refleksion over gængse praksisser og måder at tænke på inden for sundhedssektoren. Han arbejder på grænsefladerne mellem medicin og etik og har bidraget til vores forståelse af de moralske og etiske dilemmaer, der kan være forbundet med forskellige problemstillinger fx organdonation og datas rejse gennem sundhedssystemet. I relation til sådanne problemer er der ofte stort politisk og patient pres på at indføre bestemte ’løsninger’, men her udfordrer Klaus Høyer forståelsen af selve problemet fx hvorledes organdonorer, ikke anvender den information, de tilbydes, men snarere ønsker strukturer, der varetager deres interesser. 
 
Klaus Høyer har publiceret 105 artikler, hvoraf halvdelen er i peer-reviewed tidsskrifter og hans forskning citeres flittigt på tværs af discipliner. Han har været inviteret speaker 46 gange og 5 gange som keynote speaker. 
 
Klaus Høyer fik en kandidatgrad i Antropologi ved Københavns Universitet 2001 og efterfølgende en ph.d. i Medicinsk Etik i 2004 ved Umeå universitet. Han har modtaget en række prestigefyldte bevillinger, herunder en Sapere Aude-Forskningsleder-bevilling fra Det Frie Forskningsråd i 2011 og et ERC Consolidater Grant fra European Research Council i 2016. Hertil kommer en lang række andre forskningsbevillinger.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 22. februar 2017